Trwają zapisy do grupy

Reactive streams w języku Java

Uczestnicy szkolenia nauczą się tworzyć reaktywne aplikacje w języku Java z użyciem biblioteki Reactor.

2150 PLN+23% VAT (2644 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:J/REACTIVE

javastreamsfunctional-programming

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

24 czerwca
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

5 września
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

30 października
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

2 grudnia
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2150 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Reactive streams w języku Java

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z zasadami programowania w stylu reaktywnym i dogłębne przećwiczenie dostępnych mechanizmów w bibliotece Reactor
 • Praktyczne użycie popularnych narzędzi i bibliotek wspierających tworzenie serwisów reaktywnych - m.in. Spring WebFlux, R2DBC, RSocket

Dla kogo?

 • Programiści Java lub języków pochodnych, którzy chcą zapoznać się ze stylem reaktywnym tworzenia aplikacji i najlepszymi praktykami, które pozwalają osiągać nalepsze rezultaty w tworzonym / rozwijanym / utrzymywanym systemie.

Zalety

 • Przekrojowe omawianie zagadnień oraz przykłady oparte o życiowe problemy
 • Promowanie obowiązujących konwencji i dobrych praktyk programistycznych
 • Minimalna teoria oparta na praktycznych przykładach i warsztatach
 • Praktyczna wiedza uwzględniająca zmiany wprowadzane do technologii związanych ze stosem reaktywnym w najnowszych wersjach

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java
 • Podstawowa znajomość programowania funkcyjnego (w języku Java)

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do programowania reaktywnego

 • Asynchroniczność jako podstawa współczesnych systemów informatycznych
 • Dodatkowe wymagania stawiane współczesnym systemom - rezyliencja i skalowalność
 • Wzorzec Obserwatora a reaktywność
 • Zasady programowania funkcyjnego w paradygmacie reaktywnym (deklaratywność, leniwa ewaluacja)
 • Reactive Streams jako standard w ekosystemie JVM
 • Wizualizacja przepływów przy pomocy diagramów typu Marble

Project Reactor

 • Ogólne omówienie biblioteki związanej z ekosystemem Spring
 • Tworzenie strumieni reaktywnych
 • Przechodzenie pomiędzy światem reaktywnym a synchronicznym
 • Cykl życia strumienia (metody typu hook)
 • Podstawowe operatory stosowane w ramach strumieni reaktywnych - mapowanie, filtrowanie, redukcja
 • Łączenie strumieni i reagowanie na sytuacje wyjątkowe
 • Mechanizm Backpressure - rezyliencja w strumieniach reaktywnych
 • Operacje typu batch - grupowanie oraz buforowanie
 • Przekazywanie kontekstu w ramach operacji
 • Rozszerzenia podstawowych operatorów
 • Alternatywne rozwiązania do Project Reactor

Testowanie i debugowanie rozwiązań reaktywnych

 • Wykorzystanie specjalnych opcji debugowania strumieni reaktywnych w IDE
 • Logowanie przepływu strumieni reaktywnych
 • StepVerifier - pisanie testów jednostkowych i integracyjncych
 • Instrumentalizacja kodu dla wykrycia blokad w kodzie reaktywnym

Praktyczne tworzenie aplikacji w stylu reaktywnym

 • System plików a reaktywność
 • R2DBC - standard reaktywnej warstwy persystencji
 • Spring WebFlux - budowanie usług w stylu reaktywnym we frameworku Spring
 • RSocket - reaktywna komunikacja na poziomie TCP
 • Eclipse Microprofile i reactive streams (opcjonalnie)

Wirtualne wątki i Structured Concurrency jako alternatywa podejścia reaktywnego (opcjonalnie)

 • Problemy podejścia reaktywnego
 • Porównanie wątków fizycznych i wirtualnych
 • Potencjalne problemy w używaniu wirtualnych wątków
 • Structured Concurrency - nowe spojrzenie na programowanie asynchroniczne w Javie
 • Popularne frameworki a wirtualne wątki

Autorem szkolenia jest Mateusz Kamiński

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań. Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house. Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych,…