Wielowątkowość w języku Java

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: J/MT

POZIOM SZKOLENIA:

# java

# multithreading

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne WYŁĄCZNIE na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin

Interesuje Cię ta tematyka i szukasz szkolenia tylko dla siebie?

O szkoleniu

DLA KOGO?

Programiści Java chcący wytwarzać aplikacje wielowątkowe

WYMAGANIA

Umiejętność programowania w języku Java

ZALETY

Szkolenie uwzględnia zarówno sposoby radzenia sobie z wielowątkowością przy użyciu gotowych klas z API java.util.concurrent, jak i dogłębnie omawia mechanizmy, problemy i niskopoziomowe rozwiązania dla wielowątkowości, których znajomość niezbędna jest do tworzenia własnych zaawansowanych rozwiązań

Cele szkolenia

Dogłębne poznanie API Java dla wielowątkowości, umiejętny dobór rozwiązań w celu optymalizacji wydajności oraz użycie narzędzi do monitoringu i wykrywania problemów wielowątkowości

Nabycie umiejętności tworzenia aplikacji wielowątkowych począwszy od podstaw współpracy między wątkami, przez zaawansowane algorytmy busy-waiting z użyciem operacji typu CAS, na dokładnym przećwiczeniu API java.util.concurrent skończywszy

Poznanie wzorców wielowątkowości z perspektywy ich pokrycia oraz braków w java.util.concurrent z omówieniem alternatywnych strategii. Tak, aby uczestnicy mieli świadomość, kiedy sięgać po gotowe rozwiązania, a kiedy należy tworzyć własne

Omówienie wpływu systemów operacyjnych, optymalizacji Java (JIT, Hotspot) czy samych procesorów

Omówienie i przećwiczenie związanych z tym problemów wielowątkowości oraz sposobów ich rozwiązywania

Program

 • Czym jest wielowątkowość
 • Przetwarzanie liniowe
 • Przetwarzanie wielowątkowe (parallel, concurrent)
 • Wywłaszczanie wątków
 • Szeregowanie wątków
 • Współpraca między wątkami
 • Proces a wątek
 • Komunikacja między wątkami
 • Komunikacja między procesami
 • Przegląd rozwiązań JEE
 • Niskopoziomowe API procesów w Javie
 • Podstawy wątków (Thread, Runnable)
 • Startowanie i kończenie wątków
 • Parametry wątków (nazwa, priorytet, demon, grupa)
 • Wyjątki i handlery
 • Podstawy współpracy między wątkami: cykl życia, yield, sleep, join, sekcja krytyczna, wait-notify, interrupt
 • Zagrożenia w aplikacjach wielowątkowych: ograniczenia cyklu życia, deprecated w Thread, Livelock, brak atomowości
 • Zagrożenia blokowania wątków (złe monitory, hazard, starvation, deadlock)
 • Narzędzia monitorowania pracy wątków (JConsole, VisualVM, JMC)
 • Wzmianka o starym API (Timer, TimerTask)
 • Co poza Runnable (Delayed, Callable, różne wersje Future)
 • Przegląd kolejek blokujących zadania
 • Wykonywanie zadań
 • Pule wątków
 • Przegląd kolejek blokujących zadania
 • Scheduling
 • Konsumpcja wyników
 • Fork-Join API
 • Flow - programowanie reaktywne
 • „Promises” w Javie czyli CompletableFuture
 • Problemy wielowątkowości w GUI
 • Rozwiązania AWT
 • Rozwiązania Swing
 • Kończenie pracy
 • Czym jest atomowość?
 • Problemy braku atomowości
 • Unikanie problemów (stałe, dane lokalne)
 • Gdzie Java gwarantuje atomowość
 • Bariery pamięci: stałe, synchronizacja, voltaile, lazySet, CAS
 • Klasy atomowe i leniwy zapis
 • Operacje CAS w API (java.util.concurrent.atomic i java.lang.invoke)
 • Pętle CAS jako alternatywa synchronizacji (spinlock)
 • Monitor a Lock (java.util.concurrent.locks)
 • Gotowe realizacje Lock
 • Lock a współpraca wątków (Condition)
 • Tworzenie klas blokujących
 • Zaawansowane spinlock’i
 • Inne klasy blokujące
 • Semaphore, CountDownLatch, CyclicBarrier, Phaser, Exchanger, SynchronousQueue
 • Przegląd kolekcji blokujących
 • Stare kolekcje (Hashtable, Vector, Stack)
 • Collections API a wielowątkowość
 • Cechy kolekcji wielowątkowych java.util.concurrent
 • Kolekcje blokujące
 • Kolekcje kopiujące przy zapisie
 • Kolekcje współbieżne
 • Porównanie wydajności java.util.concurrent z Collections API
 • Pauza czyli Stop The World
 • Słaba teoria generacji i model pamięci
 • Parametry wydajnościowe GC
 • Rodzaje GC a wielowątkowość
 • Dobór GC
 • Asynchroniczna praca z plikami
 • Asynchroniczna praca z TCP/IP
 • CompletableFuture w java.net.http (wprowadzenie)
 • Wzorce blokowania
 • Wzorce współpracy
 • Wzorce zarządzania wątkami
 • Wzorce obsługi zdarzeń
 • Wzorce wywołań asynchronicznych
 • Wzorce inicjalizacji
 • Współpraca a odpytywanie
 • Sposoby ograniczania blokowania
 • Granica opłacalności dla Fork-Join
 • Ograniczenia zrównoleglenia - prawo Amdahla
 • Kontrola ilości wątków
 • Tuning Javy dla wątków

Autor szkolenia:

Michał Podbielski

Pierwsze kroki w programowaniu stawiał w podstawówce, jeszcze na ZX-Spectrum w języku BASIC, gdzie załapał bakcyla. Od tego momentu podporządkował IT całe swoje życie. Profil informatyczny w szkole średniej, na studiach dyplom z zakresu Inżynierii Oprogramowania zdobyty z oceną celującą i wyróżnieniem. Zawodowo zaczynał od budowy sieci Internetowych, potem rozwijał oprogramowanie w korporacji Siemens. Obecnie sprzedaje własne oprogramowanie, szkoli, zajmuje się konsultingiem i pisze książki fantasy.

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.