Wielowątkowość w języku Java

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:J/MT

Poziom zaawansowania:
javamultithreading

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

13 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Michał Podbielski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

WarszawaKrakówZdalne

Lokalizacja:

WarszawaKrakówZdalne

Termin:

8 kwiecień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wielowątkowość w języku Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści Java chcący wytwarzać aplikacje wielowątkowe

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Szkolenie uwzględnia zarówno sposoby radzenia sobie z wielowątkowością przy użyciu gotowych klas z API java.util.concurrent, jak i dogłębnie omawia mechanizmy, problemy i niskopoziomowe rozwiązania dla wielowątkowości, których znajomość niezbędna jest do tworzenia własnych zaawansowanych rozwiązań
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Dogłębne poznanie API Java dla wielowątkowości, umiejętny dobór rozwiązań w celu optymalizacji wydajności oraz użycie narzędzi do monitoringu i wykrywania problemów wielowątkowości
 • Nabycie umiejętności tworzenia aplikacji wielowątkowych począwszy od podstaw współpracy między wątkami, przez zaawansowane algorytmy busy-waiting z użyciem operacji typu CAS, na dokładnym przećwiczeniu API java.util.concurrent skończywszy
 • Poznanie wzorców wielowątkowości z perspektywy ich pokrycia oraz braków w java.util.concurrent z omówieniem alternatywnych strategii. Tak, aby uczestnicy mieli świadomość, kiedy sięgać po gotowe rozwiązania, a kiedy należy tworzyć własne
 • Omówienie wpływu systemów operacyjnych, optymalizacji Java (JIT, Hotspot) czy samych procesorów
 • Omówienie i przećwiczenie związanych z tym problemów wielowątkowości oraz sposobów ich rozwiązywania

Program

Podstawy wielowątkowości

 • Czym jest wielowątkowość
 • Przetwarzanie liniowe
 • Przetwarzanie wielowątkowe (parallel, concurrent)
 • Wywłaszczanie wątków
 • Szeregowanie wątków
 • Współpraca między wątkami

Procesy

 • Proces a wątek
 • Komunikacja między wątkami
 • Komunikacja między procesami
 • Przegląd rozwiązań JEE
 • Niskopoziomowe API procesów w Javie

Wątki

 • Podstawy API wątków (Thread, Runnable)
 • Startowanie i kończenie wątków
 • Parametry wątków
 • Wyjątki i handlery
 • Podstawy współpracy między wątkami
 • Zagrożenia w aplikacjach wielowątkowych
 • Narzędzia monitorowania pracy wątków (JConsole, VisualVM, JMC)

Wykonywanie zadań

 • Wzmianka o starym API (Timer, TimerTask)
 • Co poza Runnable (Delayed, Callable, różne wersje Future)
 • Przegląd kolejek blokujących zadania
 • Wykonywanie zadań
 • Pule wątków
 • Przegląd kolejek blokujących zadania
 • Scheduling
 • Konsumpcja wyników
 • Fork-Join API
 • Flow - programowanie reaktywne
 • „Promises” w Javie czyli CompletableFuture

GUI a wielowątkowość w Javie

 • Problemy wielowątkowości w GUI
 • Rozwiązania AWT
 • Rozwiązania Swing
 • Kończenie pracy

Operacje atomowe

 • Czym jest atomowość?
 • Problemy braku atomowości
 • Unikanie problemów (stałe, dane lokalne)
 • Gdzie Java gwarantuje atomowość
 • Bariery pamięci
 • Klasy atomowe i leniwy zapis
 • Operacje CAS w API (java.util.concurrent.atomic i java.lang.invoke)
 • Pętle CAS jako alternatywa synchronizacji (spinlock)

Zaawansowana współpraca wątków

 • Monitor a Lock (java.util.concurrent.locks)
 • Gotowe realizacje Lock
 • Lock a współpraca wątków (Condition)
 • Tworzenie klas blokujących
 • Zaawansowane spinlock’i
 • Inne klasy blokujące

Kolekcje a wielowątkowość

 • Stare kolekcje (Hashtable, Vector, Stack)
 • Collections API a wielowątkowość
 • Cechy kolekcji wielowątkowych java.util.concurrent
 • Kolekcje blokujące
 • Kolekcje kopiujące przy zapisie
 • Kolekcje współbieżne
 • Porównanie wydajności java.util.concurrent z Collections API

Garbage Collector a wielowątkowość

 • Pauza czyli Stop The World
 • Słaba teoria generacji i model pamięci
 • Parametry wydajnościowe GC
 • Rodzaje GC a wielowątkowość
 • Dobór GC

Asynchroniczne IO

 • Asynchroniczna praca z plikami
 • Asynchroniczna praca z TCP/IP
 • CompletableFuture w java.net.http (wprowadzenie)

Wzorce wielowątkowości a gotowe rozwiązania

 • Wzorce blokowania
 • Wzorce współpracy
 • Wzorce zarządzania wątkami
 • Wzorce obsługi zdarzeń
 • Wzorce wywołań asynchronicznych
 • Wzorce inicjalizacji

Wydajność aplikacji wielowątkowych

 • Współpraca a odpytywanie
 • Sposoby ograniczania blokowania
 • Granica opłacalności dla Fork-Join
 • Ograniczenia zrównoleglenia - prawo Amdahla
 • Kontrola ilości wątków
 • Tuning Javy dla wątków

Podobne szkolenia