Bezpieczny kod Java w oparciu o wytyczne CERT i Oracle

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:J/CERT

Poziom zaawansowania:
javaprogrammingcert

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Bezpieczny kod Java w oparciu o wytyczne CERT i Oracle

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w środowisku Java, w szczególności rozwijających systemy o wysokich wymaganiach w kontekście bezpieczeństwa

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Przegląd dobrych praktyk Oracle Secure Coding Guidelines for Java SE oraz SEI CERT Oracle Coding Standard for Java na przykładzie krótkich zadań programistycznych prezentujących ich zastosowania w praktyce
 • Wykorzystanie narzędzi wspomagających walidację aplikacji w zakresie zaleceń CERT i Oracle
 • Poznanie możliwych skutków działania pozornie poprawnych implementacji
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Umiejętność unikania typowych błędów w zakresie związanym z prawidłowym wykorzystaniem mechanizmów obiektowości i dziedziczenia, walidacją danych wejściowych oraz wykorzystaniem odpowiednich klas
 • Świadomość możliwych skutków lekceważenia dobrych praktyk programowania w języku Java
 • Poznanie pułapek programowania współbieżnego oraz współpracy języka Java z bibliotekami natywnymi

Program

Zasady bezpiecznego programowania

 • Pułapki języka Java
 • Mechanizmy bezpieczeństwa wbudowane w Java
 • Zalecenia Oracle i CERT

Zalecenia, reguły i rekomendacje Oracle i CERT

 • Przetwarzanie danych wejściowych
 • Zapobieganie atakom odmowy usługi (denial of service, DoS)
 • Zapobieganie atakom wstrzyknięcia kodu (code injection)
 • Obsługa danych o szczególnym znaczeniu
 • Deklaracja i inicjalizacja zmiennych i obiektów
 • Poprawne korzystanie z mechanizmów obiektowości i dziedziczenia w Java
 • Serializacja i deserializacja
 • Kontrola dostępu
 • Wyrażenia, typy liczbowe
 • Obsługa błędów i wyjątków
 • Wątki i synchronizacja, pule wątków
 • Obsługa strumieni wejścia/wyjścia
 • Bezpieczeństwo środowiska uruchomieniowego
 • Obsługa bibliotek natywnych, Java Native Interface (JNI)
 • System Android
 • Znane niedoskonałości języka Java

Narzędzia wspomagające

 • Analiza statyczna i dynamiczna
 • Przegląd wybranych narzędzi

Inne rekomendacje

 • MITRE CWE

Podobne szkolenia