Modelowanie procesów biznesowych w UML i BPMN przy użyciu narzędzia Enterprise Architect

LICZBA DNI: 4 (32h)

KOD KURSU: UML/BPMN

Powiadom
o kolejnych terminach

# drools

# jbpm

Autor szkolenia:
Michał Podbielski

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie adresowane jest do analityków biznesowych zainteresowanych nabyciem umiejętności modelowania procesów biznesowych

Odpowiednią grupę odbiorczą stanowi również kadra kierownicza, która musi zatwierdzać diagramy, a ze względu na brak znajomości języka nie jest w stanie określić ich jakości

Na szkolenie zapraszamy także programistów, którzy muszą przerobić diagramy UML i BPMN w działające rozwiązania, a nie rozumieją notacji obrazkowej (nie omawiamy szczegółów implementacyjnych, ale zrozumienie diagramów jest niezbędne do dalszej pracy programistów)

WYMAGANIA

Szkolenie wprowadza do tematyki modelowania procesów biznesowych od podstaw. Brak wymagań wstępnych.

ZALETY

Praktyczne podejście do modelowania procesów biznesowych

Radzenie sobie w sytuacjach brakow wymagań czy błędnych założeń

Metafory ułatwiające odnalezienie się w złożonych notacjach

Cele szkolenia

Nabycie umiejętności modelowania procesów biznesowych na poziomie analitycznym w notacji UML2 i BPMN2

Nacisk na proces modelowania - rozbicie go na poszczególne kroki, w celu ułatwienia modelowania skomplikowanych i często nie w pełni rozumianych procesów

Poznanie, jak radzić sobie w sytuacjach braków wymagań

Zwrócenie uwagi na poszerzoną rolę analityka biznesowego, jako doradcy klienta w doborze rozwiązań i optymalizacji procesów biznesowych

Nauka obsługi narzędzia Enterprise Architect

Program

 • Czym jest modelowanie
 • Czym jest, a czym nie jest UML
 • Rozwój UML
 • Podstawowe elementy
 • Mechanizmy rozszerzania
 • Diagram a model
 • Czym są wymagania i po co analiza
 • Proces analizy wymagań
 • Dokumentowanie wymagań z diagramami i bez
 • Proces biznesowy
 • Po co modelować procesy biznesowe
 • Języki opisu procesów biznesowych
 • Diagram aktywności
  • Modelowanie procesów i algorytmów w UML
  • Aktywność a akcja
  • Przepływy sterowania (normalne, równolegle, warunkowe)
  • Początek i końce
  • Przepływ obiektu
  • Sygnały, przerwania i wyjątki
  • Partycje
  • Zaawansowane reprezentacje przepływu obiektów
  • Stereotypy obiektów: central buffer i datastore
  • Regiony rozszerzenia
  • Łączniki
  • Parametry czynności
  • Zestaw obiektów
 • Koncepcja BPM
 • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
 • Odkrywanie procesów biznesowych
 • BPM a komunikacja w procesie wytwórczym
 • Cykl życia procesu biznesowego
 • Proces w obliczu zmian
 • Podstawowe informacje
  • Rola, znaczenie i zastosowanie BPMN2
  • Poziomy zgodności
  • Procesy wykonywalne i niewykonywalne
  • BPMN a BPEL
 • Składowe modelu BPMN
  • Procesy publiczne i prywatne
  • Choreografie
  • Kolaboracje
  • Konwersacje
 • Podstawowe składowe procesu w BPMN
  • Aktywności
  • Przepływy sterowania
  • Przepływy komunikatów
  • Dane w procesie
  • Bramy
  • Zdarzenia
  • Podprocesy
  • Role i odpowiedzialność
 • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
 • Zadania
  • Użytkownika
  • Ręczne
  • Skryptowe
  • Serwisowe
  • Reguły biznesowej
  • Wysłania/Odebrania
 • Dane i komunikaty w procesie
  • Typy danych
  • Dane jako aspekt biznesowy i techniczny
  • Nośniki danych
  • Modelowanie przepływu danych
  • Mapowanie danych na parametry aktywności
 • Bramy
  • Rozdzielające i scalające
  • Oparte na danych i na zdarzeniach
  • Bramy złożone
  • Rozdzielanie bez użycia bram
 • Podprocesy
  • Zagnieżdżony
  • Reużywalny (aktywność typu wołanie)
  • Zdarzeniowy
  • Transakcyjny
  • Markery podprocesów
   • ad hoc
   • pętla
   • wieloinstancyjność
   • kompensacja
 • Zdarzenia
  • Zdarzenia początkowe/środkowe i końcowe
  • Zdarzenia rzucające i łapiące
  • Zdarzenia jako element przepływu i zdarzenia przyłączane
  • Zdarzenia przerywające i nieprzerywające
  • Typy zdarzeń i ich zastosowanie
 • Procesy a sytuacje wyjątkowe
  • błąd
  • eskalacja
  • przeterminowanie
  • anulowanie i kompensacja transakcji
 • Role i odpowiedzialność
  • Zasoby, wykonawcy, potencjalni właściciele
  • Baseny i tory
 • Workflow patterns - czym są i gdzie przydatne

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.