Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN2

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:BPMN2

Poziom zaawansowania:
jbpm

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Modelowanie procesów biznesowych z użyciem notacji BPMN2

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how
 • Przygotowanie do zdobycia krajowego Certyfikatu BPMN należącego do kwalifikacji rynkowej "Modelowanie i analizowanie procesów biznesowych zgodnie z Business Process Model and Notation"

Cele szkolenia

 • Poznanie podstawowych zasad analizy i modelowania procesów biznesowych
 • Poznanie istniejących notacji i standardów dotyczących analizy i modelowania procesów biznesowych
 • Nabycie umiejętności modelowania procesów z użyciem notacji BPMN2 na poziomie analitycznym

Program

Wprowadzenie do modelowania i uruchamiania procesów biznesowych

 • Koncepcja BPM
 • Role w tworzeniu i zarządzaniu procesami
 • Identyfikacja procesów biznesowych
 • Analiza i projektowanie procesów biznesowych (AS IT/TO BE)
 • Systemy IT oparte o uruchamialne procesy
 • Cykl życia procesu biznesowego
 • Proces w obliczu zmian

Modelowanie procesów biznesowych w notacji BPMN2

 • Podstawowe informacje
 • Składowe modelu BPMN
 • Podstawowe składowe procesu w BPMN
 • Aktywności - hierarchia i wspólne cechy
 • Zadania
 • Dane i komunikaty w procesie
 • Bramki
 • Podprocesy
 • Zdarzenia
 • Procesy a sytuacje wyjątkowe
 • Role i odpowiedzialność
 • Modelowanie złożonych przypadków - workflow patterns

Tworzenie wykonywalnych procesów biznesowych w BPMN2 - podstawowe informacje

Podobne szkolenia