Projektowanie zorientowane na użytkownika

2600 PLN+23% VAT (3198 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:UCD

Poziom zaawansowania:
user-centered-design

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Karolina Zmitrowicz

Cena:

2600 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

5 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Karolina Zmitrowicz

Cena:

2600 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

12 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Karolina Zmitrowicz

Cena:

2600 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Projektowanie zorientowane na użytkownika

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Analitycy systemowi i biznesowi, właściciele produktu, właściciele biznesowi, projektanci rozwiązań cyfrowych
 • Kierownicy projektów pragnący zapewnić użyteczność projektowanego systemu IT
 • Przedstawiciele biznesu odpowiedzialni za opracowanie potrzeb biznesowych i/lub walidację użyteczności systemu
 • Inżynierowie oprogramowania i systemowi
 • Testerzy, QA, osoby odpowiedzialne za zapewnienie jakości systemów informatycznych i oprogramowania

Wymagania

 • Podstawowa znajomość cyklu życia produktu informatycznego
 • Znajomość nomenklatury stosowanej w wytwarzaniu oprogramowania i realizacji projektów informatycznych

Zalety

 • Szkolenie "Projektowanie zorientowane na użytkownika" prowadzone przez eksperta z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży IT i szeroką wiedzą w zakresie procesów IT
 • Nacisk na praktykę - niezbędna teoria poparta jest praktyką projektową, omawiane tematy są odnoszone do rzeczywistych sytuacji projektowych
 • Szkolenie "Projektowanie zorientowane na użytkownika" realizowane przy użyciu narzędzi stosowanych w inżynierii wymagań, co daje możliwość zapoznania się z ich podstawowymi funkcjonalnościami
 • Możliwość zastosowania zdobytej wiedzy już w trakcie szkolenia

Cele szkolenia

 • Poznanie kluczowych pojęć i koncepcji związanych z użytecznością rozwiązań cyfrowych
 • Poznanie skutecznych metod pozyskiwania wymagań użyteczności
 • Nabycie umiejętności niezbędnych do projektowania użytecznych rozwiązań IT

Program

Teoria użyteczności

 • Definicja użyteczności
 • Elementy składające się na użyteczność
 • Koncepcja UX
 • Użyteczność a przewaga konkurencyjna

Planowanie i pozyskiwanie wymagań dotyczących użyteczności

 • Planowanie użyteczności
 • Analiza kontekstu użytkownika
 • Analiza wymagań użyteczności - metody

Planowanie użyteczności

 • Analiza interesariuszy
 • Analiza kontekstu użytkownika
 • Cele jakościowe

Pozyskiwanie i analiza wymagań użyteczności

 • Techniki pozyskiwania wymagań
 • Użyteczność a funkcjonalność rozwiązania

Projektowanie oprogramowania z perspektywy użytkownika - User-Centered Design

 • Projektowanie Interfejsu Użytkownika
 • Normy, standardy, wytyczne
 • Style guide

Testowanie i ocena użyteczności

 • Listy kontrolne (check lists)
 • Testy z udziałem użytkowników (testy użyteczności - usability testing)
 • Metody zaawansowane - podstawy

Rozwój w kierunku użyteczności i UX

 • Certyfikacja kwalifikacji
 • Kompetencje w obszarze użyteczności a inne role projektowe

Podsumowanie

 • Podsumowanie warsztatów
 • Dobre praktyki i listy kontrolne

Podobne szkolenia