Trener

Karolina Zmitrowicz

Karolina Zmitrowicz picture

Doświadczona inżynier wymagań i menedżer jakości, aktywnie działająca na rzecz promowania kultury jakości w IT. Karolina pracuje jako niezależny konsultant IT w obszarach inżynierii wymagań, analizy biznesowej i zarządzania jakością, pomagając klientom usprawnić ich działania oraz procesy wytwórcze w celu osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. W pracy łączy biznes i IT wykorzystując różnorodne doświadczenia oraz wiedzę zdobytą w różnych obszarach działalności - od testowania, przez analizę, po zarządzanie procesami. Poza pracą zawodową Karolina jest zaangażowana w szereg działań non-profit mających na celu poprawę metod wytwarzania oprogramowania oraz jest aktywnym członkiem kilku organizacji działających na rzecz zwiększenia wiedzy i dojrzałości społeczności inżynierii wymagań i QA.

Powiązane treści

Zarządzanie wymaganiami

2550 PLN

Zarządzanie wymaganiami to 3-dniowe intensywne szkolenie w formie warsztatów umożliwiające uczestnikowi nabycie praktycznych umiejętności analitycznych. Szkolenie "Zarządzanie wymaganiami" otwiera temat definicji i klasyfikacji wymagań oraz ich znaczenia dla powodzenia przedsięwzięć informatycznych. Uczestnik pozna metody sprawnego pozyskiwania wymagań, ich analizy i dokumentacji oraz modelowania przy użyciu m.in. standardu UML. W dalszej części szkolenia zaczynamy porządkować i organizować zebrane informacje, tworzyć repozytorium wymagań i opracowywać zasady zarządzania wymaganiami. Omówimy tematy zarządzania zmianą i odpowiedniej organizacji pracy osób zaangażowanych w prace analityczne. Istotnym punktem szkolenia "Zarządzanie wymaganiami" jest tematyka jakości wymagań - poczynając od kontroli jakości z użyciem kryteriów jakościowych, po działania na poziomie zapewnienia jakości artefaktów poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów i procesów. Program szkolenia "Zarządzanie wymaganiami" obejmuje kluczowe elementy inżynierii wymagań zgodnie ze standardami IREB CPRE (Certified Professional for Requirements Engineering) i BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) - wzbogacony o aspekty praktyczne i wnioski trenera z kilkunastoletniego doświadczenia w branży IT. Każde kluczowe zagadnienie jest omawiane teoretycznie, po czym ćwiczone w praktyce - szkolenie to w 70% warsztaty z użyciem narzędzi, ćwiczenia i dyskusje. Dzięki temu uczestnicy mogą nabyć praktyczne umiejętności potrzebne w pracy inżyniera wymagań. Warsztaty zaprojektowane są w oparciu o symulację projektu informatycznego, co umożliwia uczestnikom przejście przez poszczególne etapy pracy z wymaganiami

quality