Zarządzanie wymaganiami

3300 PLN+23% VAT (4059 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:ZW

Poziom zaawansowania:
quality

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena

Termin:

19 października 2022
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Gdańsk

Trener:

Trainer imageKarolina Zmitrowicz

Cena:

3300 PLN netto+23% VAT

Termin:

14 grudnia 2022
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa

Trener:

Trainer imageKarolina Zmitrowicz

Cena:

3300 PLN netto+23% VAT

Termin:

22 maja 2023
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Gdynia

Trener:

-

Cena:

3300 PLN netto+23% VAT

O szkoleniu Zarządzanie wymaganiami

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do: osób zajmujących się analizą wymagań, analityków biznesowych i systemowych, osób przeprowadzających wywiady, warsztaty wymagań oraz personelu zajmującego się utrzymaniem jakości

Wymagania

 • Wiedza analityczna na poziomie podstawowym
 • Znajomość pojęć związanych z Analizą Biznesową na poziomie podstawowym
 • Umiejętność krytycznego myślenia
 • Dodatkowo mile widziana umiejętność posługiwania się dowolnymi narzędziami analizy z poziomu strategicznego lub operacyjnego, a także staż w przynajmniej 1 projekcie (nie tylko informatycznym)

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z normami i sposobami zarządzania wymaganiami
 • Precyzyjne określanie potrzeb i grup interesariuszy
 • Określanie miejsca i przeznaczenia analizy wymagań przed i w trakcie wdrożenia
 • Zapoznanie się z mechanizmami i technikami zarządzania zmianami wymagań
 • Stosowanie narzędzi analitycznych: technicznych jak i poza-technicznych
 • Precyzowanie wymagań i rozróżnienie pomiędzy: Korzyści, Potrzeby, Cechy, Wymagania
 • Stosowanie szybkich sposobów określania grup wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych

Program

Wymagania jako takie

 • Miejsce wymagań w projekcie i świadomości odbiorcy/wytwórcy
 • Powody powodzeń i niepowodzeń projektów a wymagania
 • Zadania związane z zarządzaniem wymaganiami w trakcie projektu i przed
 • Kryteria wymagań (jakościowe, techniczne)
 • Standardy i normy

Zarządzanie ryzykiem w kontekście wymagań

 • Źródła ryzyk
 • Metody zarządzania ryzykiem
 • Sposoby identyfikacji ryzyka i reakcji na nie
 • Ocena ryzyka

Prawidłowe wymaganie

 • Relacja i różnice pomiędzy: Korzyścią, Potrzebą, Cechą, Wymaganiem
 • Atrybuty dobrych wymagań
 • Jakość wymagań
 • Techniki wywoływania wymagań
 • Normatywne uregulowania co do wymagań

Struktura dokumentacji wymagań - w ujęciu ogólnym

 • Budowa dokumentu SRS (ang. System Requirements Specification)
 • Dane niezbędne do wypełnienia SRS
 • Dobre praktyki przy tworzeniu SRS

Model biznesowy jako źródło wymagań

 • Analiza interesariuszy z punktu widzenia wymagań
 • Domena biznesowa
 • Reguły i procesy biznesowe

Rodzaje wymagań

 • Specyfika wymagań Funkcjonalnych
 • Specyfika wymagań Niefunkcjonalnych
 • Istotne elementy przy klasyfikacji wymagań
 • Poziomy wymagań
 • Podstawowa analiza wymagań

Techniki zbierania i analizy wymagań

 • Techniki zbierania i analizy wymagań - formalne i „miękkie”
 • Narzędzia analizy wymagań
 • Algorytmy i heurystyki
 • Jakie wymaganie z jakiego źródła?
 • Które wymagania są … nieistotne

Scenariusze jako źródła wymagań

 • Pojęcie Scenariusza i zakres jego zastosowania
 • Powiązania i relacje Przypadku Użycia, Scenariusza, Aktora
 • Dobre i złe praktyki w trakcie analizy wymagań

Przypadki Użycia i Historyjki - perspektywy metodyk deterministycznych i zwinnych

 • Różnice i elementy wspólne
 • Podstawowe relacje
 • Aparat analityczny

Wymagania a testowanie

 • Test? W jakim celu?
 • Szybkie wprowadzenie do rodzajów testów
 • Testy akceptacyjne
 • Dwa pojęcia jakości
 • Dług technologiczny

Certyfikacja umiejętności

 • Zakres zagadnień certyfikacji REQB
 • Zakres zagadnień certyfikacji IREB

Estymaty w projekcie w kontekście wymagań (opcjonalnie)

 • Wymagania a szacowanie pracochłonności projektu
 • Modele estymowania pracochłonności z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy

Prototypowanie (opcjonalnie)

 • Rodzaje prototypów
 • Zakres działania prototypu
 • Jaką wartość ma prototyp, a jakiej od niego nie oczekiwać?

Normy związane z wymaganiami (opcjonalnie)

 • Przegląd norm związanych z analizą wymagań
 • Zakres norm i ich cechy

Narzędzia „thinking tools” dla zarządzającego wymaganiami - przegląd (opcjonalnie)

 • Narzędzia definiowania obszaru
 • Narzędzia precyzowania informacji
 • Narzędzia przeglądu

Podobne szkolenia