Techniki myślenia analitycznego i podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: POD/DECYZ

POZIOM SZKOLENIA:

# requirements

# quality

Najbliższy termin:

7 czerwca 2021

PROWADZI:

Martin Daliga

1950 PLN netto + 23% VAT

 • stacjonarne
 • zdalne

STACJONARNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

ZDALNE

W CENIE

 • 2 dni pracy z trenerem na żywo online
 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Czy wiesz, że możesz uzyskać nawet do 100% DOFINANSOWANIA na szkolenie? Napisz do nas »

Oferta dla firm

Dostosuj zakres, czas i miejsce szkolenia do potrzeb Twojego zespołu. Uzyskaj indywidualną wycenę szkolenia dla grupy.

Weź udział w szkoleniu

Termin

Lokalizacja

Trener

Cena / os

7

czerwca

Warszawa,

Zdalne,

1950 PLN netto
+ 23% VAT

Termin

7

czerwca

Lokalizacja

Warszawa,

Zdalne,

Trener

Cena / os

1950 PLNnetto
+ 23% VAT

Powiadom
o kolejnych terminach

O szkoleniu

DLA KOGO?

WYMAGANIA

ZALETY

Właściwe zarządzanie danymi źródłowymi oraz opracowywanie syntezy (raportów) o odpowiedniej jakości do podejmowanych działań optymalizacyjnych

Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych

Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji

Sprawniejszy proces podejmowania decyzji

Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych

Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów

Cele szkolenia

Zwiększenie efektywności poprzez podniesienie jakości tworzonych rekomendacji i podejmowanych decyzji oraz przyspieszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu od zebrania informacji do podjęcia optymalnej decyzji

Przegląd technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach

Zagadnienia związane z prezentacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem

Zastosowanie strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach (ćwiczenia)

Poznanie technik myślenia analitycznego oraz prezentowanie wyników

Dokładne analizowanie czynników wpływających na decyzje

Właściwe wykorzystanie metodyk podejmowania decyzji i koncentrowanie swojej uwagi na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia celów biznesowych

Poprzez właściwe zarządzanie informacją budowanie elastycznych wariantów decyzyjnych pozwalających na wykorzystanie potencjału organizacji

Tworzenie ciekawych i angażujących słuchaczy środków wizualnych do prezentacji własnych rozwiązań i wzmacnianie efektów podejmowanych decyzji

Obiektywna ocena wartości i trafność wyboru prezentowanych informacji

Poznanie i wykorzystanie technik myślenia analitycznego

Poznanie i wykorzystanie technik graficznej ilustracji i analizowania problemów

Dostarczanie optymalnych rozwiązań poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce

Program

 • Prezentacja Trenera
 • Prezentacja uczestników szkolenia
 • Ćwiczenie zespołowe: „Projekt IT - Spaghetti”
 • Istota podejmowania decyzji biznesowych
 • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji
 • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji
 • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji
 • Case study, ćwiczenie symulacyjne: „Nic mnie to nie obchodzi”
 • Problem czy symptom? - istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze IT
 • Ćwiczenie: Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
 • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
 • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu
 • Brak danych szczegółowych? - techniki estymacji i wnioskowania statystycznego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych i podejmowaniu decyzji
 • Case study: „Chcemy być numerem 1 na rynku”
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów
 • Wprowadzanie pomysłów w życie
 • Kreatywność w obszarze IT - techniki twórczego myślenia w biznesie
 • Ćwiczenie: „Test windy” - komunikacja poprzez wartość dodaną
 • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy
 • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia
 • Polepszanie percepcji i „wrażliwości na informacje” - ćwiczenia
 • Zasady i metody zbierania danych i faktów
 • Porządkowanie i organizacja informacji
 • Ćwiczenie: Metoda 5S - nieustająca optymalizacja działań
 • Brainstorming - ćwiczenie
 • Synektyka - ćwiczenie
 • Morfologia - ćwiczenie
 • Technika delficka - ćwiczenie
 • Porównania analogii - ćwiczenie
 • Metoda Crawforda - ćwiczenie
 • Analiza drzew decyzyjnych - ćwiczenie
 • Analiza Visual Stream Mapping
 • Macierz BCG
 • Technika CATWOE
 • Technika MOST
 • Technika PESTLE
 • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań
 • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu
 • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami
 • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu
 • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach
 • Szybkość i dokładność spostrzegania
 • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych
 • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
 • Zalety i wady podejmowania decyzji
 • Kryteria do oceny rozwiązań
 • Priorytetyzacja rozwiązań
 • Ćwiczenie: Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi coachingowych w celu zwiększania odpowiedzialności za realizację ambitnych zadań biznesowych
 • Analiza danych macierzowych
 • Arkusz A3 - gnanie do rozwiązania
 • Wykres przyczynowo-skutkowy
 • Wykres podobieństw
 • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna
 • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej
 • Ćwiczenie: Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is-To Be oraz Value Proposition)

Autor szkolenia:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

Najbliższe szkolenie poprowadzi:

Martin Daliga

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie informatyki. Wieloletni wykładowca oraz trener szkoleń związanych z testowaniem i zapewnianiem jakości oprogramowania. Jego zainteresowania naukowe to: techniki projektowania efektywnych testów, optymalizacja suit testowych, doskonalenie procesu testowego, testowanie mutacyjne, testowanie oparte na modelu, modele predykcji defektów. Współpracownik wielu firm w zakresie projektów R&D związanych z zapewnianiem jakości oprogramowania oraz analizy danych. Autor wielu artykułów oraz monografii z zakresu testowania, w tym: "Testowanie i jakość oprogramowania. Modele, techniki, narzędzia" (PWN 2015), "Thinking-Driven Testing. The Most Reasonable Approach to Quality Control" (Springer, 2018), "A Study Guide to the ISTQB Foundation Level 2018 Syllabus" (Springer, 2018). Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (współpraca nad międzynarodową normą ISO 29119 - Software Testing Standard) oraz Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Certyfikowany tester (ISTQB Full Advanced) oraz inżynier jakości oprogramowania (ASQ Certified Software Quality Engineer)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.