Techniki myślenia analitycznego i podejmowanie decyzji biznesowych w obszarze IT

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: POD/DECYZ

Powiadom
o kolejnych terminach

# requirements

# quality

Autor szkolenia:
Martin Daliga

O szkoleniu

DLA KOGO?

WYMAGANIA

ZALETY

Właściwe zarządzanie danymi źródłowymi oraz opracowywanie syntezy (raportów) o odpowiedniej jakości do podejmowanych działań optymalizacyjnych

Zapewnienie optymalnego zestawu informacji potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych

Wdrażanie zmian w oparciu o analityczne podejście do aktualnych potrzeb organizacji

Sprawniejszy proces podejmowania decyzji

Większy poziom satysfakcji klientów wewnętrznych z dostarczanych analiz biznesowych

Bardziej efektywne i skuteczne analizowanie problemów

Cele szkolenia

Zwiększenie efektywności poprzez podniesienie jakości tworzonych rekomendacji i podejmowanych decyzji oraz przyspieszenie czasu niezbędnego na przeprowadzenie procesu od zebrania informacji do podjęcia optymalnej decyzji

Przegląd technik analitycznych będących podstawowym narzędziem menedżera i zespołów w nowocześnie zarządzanych organizacjach,

Zagadnienia związane z prezentacją i barierami związanymi z percepcją i wnioskowaniem

Zastosowanie strategii i umiejętności zarządzania scenariuszami, alternatywami rozwiązań konkretnych problemów w rzeczywistych sytuacjach (ćwiczenia)

Poznanie technik myślenia analitycznego oraz prezentowanie wyników

Dokładne analizowanie czynników wpływających na decyzje

Właściwe wykorzystanie metodyk podejmowania decyzji i koncentrowanie swojej uwagi na kwestiach najważniejszych z punktu widzenia celów biznesowych

Poprzez właściwe zarządzanie informacją

budowanie elastycznych wariantów decyzyjnych pozwalających na wykorzystanie potencjału organizacji

Tworzenie ciekawych i angażujących słuchaczy środków wizualnych do prezentacji własnych rozwiązań i wzmacnianie efektów podejmowanych decyzji

Obiektywna ocena wartośći i trafność wyboru prezentowanych informacji

Poznanie i wykorzystanie technik myślenia analitycznego,

Poznanie i wykorzystanie technik graficznej ilustracji i analizowania problemów,

Dostarczanie optymalnych rozwiązań poprzez lepsze definiowanie i redefiniowanie istoty rozwiązywanego problemu oraz generowanie większej liczby rozwiązań dla danego problemu

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z największymi korporacjami w Polsce

Program

 • Prezentacja Trenera
 • Prezentacja uczestników szkolenia
 • Ćwiczenie zespołowe: „Projekt IT - Spaghetti”
 • Istota podejmowania decyzji biznesowych
 • Racjonalne podejście do podejmowania decyzji
 • Behawioralne aspekty podejmowania decyzji
 • Skłonność do ryzyka a podejmowanie decyzji
 • Case study, ćwiczenie symulacyjne: „Nic mnie to nie obchodzi”
 • Problem czy symptom? - istota rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Dlaczego skuteczne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji wymaga procesu i narzędzi?
 • Ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w obszarze IT
 • Ćwiczenie: Rewizja własnych przekonań i nawyków odnośnie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Jak odróżnić konflikt od sposobów jego przejawiania?
 • Jakie korzyści i straty wynikają z konfliktu?
 • Techniki i metody kreatywnego rozwiązywania problemu
 • Brak danych szczegółowych? - techniki estymacji i wnioskowania statystycznego
 • Umiejętności komunikacyjne
 • Asertywność w kreowaniu rozwiązań innowacyjnych i podejmowaniu decyzji
 • Case study: „Chcemy być numerem 1 na rynku”
 • Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
 • Przygotowania do tworzenia nowych pomysłów
 • Techniki wymyślania nowych pomysłów
 • Wprowadzanie pomysłów w życie
 • Kreatywność w obszarze IT - techniki twórczego myślenia w biznesie
 • Ćwiczenie: „Test windy” – komunikacja poprzez wartość dodaną
 • Charakterystyka geniuszu - cechy łączące wszystkich geniuszy
 • Zabójcze opinie - opinie to szalenie skuteczni zabójcy myślenia
 • Polepszanie percepcji i „wrażliwości na informacje” - ćwiczenia
 • Zasady i metody zbierania danych i faktów
 • Porządkowanie i organizacja informacji
 • Ćwiczenie: Metoda 5S - nieustająca optymalizacja działań
 • Brainstorming – ćwiczenie
 • Synektyka – ćwiczenie
 • Morfologia – ćwiczenie
 • Technika delficka – ćwiczenie
 • Porównania analogii – ćwiczenie
 • Metoda Crawforda – ćwiczenie
 • Analiza drzew decyzyjnych – ćwiczenie
 • Analiza Visual Stream Mapping
 • Macierz BCG
 • Technika CATWOE
 • Technika MOST
 • Technika PESTLE
 • Określanie przyczyn problemu i znajdywania odpowiednich i skutecznych rozwiązań
 • Rozwój umiejętności znajdowania powiązań pomiędzy przyczynami problemu
 • Indywidualne i zespołowe podniesienie efektywności pracy nad nowymi rozwiązaniami
 • Identyfikacja barier myślenia kreatywnego osłabiających efektywność zespołu
 • Zdolność koncentracji uwagi w trudnych warunkach
 • Szybkość i dokładność spostrzegania
 • Umiejętność jednoczesnego analitycznego i całościowego rozumienia danych skumulowanych
 • Formy grupowego i zespołowego podejmowania decyzji
 • Zalety i wady podejmowania decyzji
 • Kryteria do oceny rozwiązań
 • Priorytetyzacja rozwiązań
 • Ćwiczenie: Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi coachingowych w celu zwiększania odpowiedzialności za realizację ambitnych zadań biznesowych
 • Analiza danych macierzowych
 • Arkusz A3 – gnanie do rozwiązania
 • Wykres przyczynowo-skutkowy
 • Wykres podobieństw
 • Macierz priorytetów i hierarchia analityczna
 • Struktura decyzyjna w organizacji biznesowej
 • Ćwiczenie: Przedstawianie rozwiązań do akceptacji decydentów (techniki: As Is–To Be oraz Value Proposition)

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.