Projektowanie hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu Pentaho Business Intelligence

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PENTAHO/DW

Poziom zaawansowania:
pentaho

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Projektowanie hurtowni danych z wykorzystaniem pakietu Pentaho Business Intelligence

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać hurtownie danych (DWH) z wykorzystaniem Pentaho Business Intelligence Suite

Wymagania

 • Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość baz danych, podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę ETL, DWH, OLAP, jak i całościowe przedstawienie stosu produktowego Pentaho Business Intelligence
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona
 • Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie przekrojowej wiedzy dotyczącej projektowania, implementowania, monitorowania, uruchamiania, strojenia procesów i elementów hurtowni danych
 • Poznanie ogólnych założeń hurtowni danych tj. najpopularniejsze schematy relacyjnych hurtowni danych
 • Wybór właściwego zestawu narzędzi i technik dla swoich projektów
 • Skupienie się na stosie produktowym wybudowanym wokół Pentaho Business Intelligence Suite

Program

Wprowadzenie do hurtowni danych i platformy Pentaho BI Suite

 • OLTP, OLAP, bazy danych, hurtownie danych, data marty
 • ROLAP, MOLAP, HOLAP
 • Normalizacja, agregacja, fakty, wymiary
 • SQL, MDX, XML/A
 • ETL i integracja offline
 • BigData, BigTable, NoSQL, nierelacyjne hurtownie danych
 • Architektura i składowe Pentaho BI Suite
 • Business intelligence a hurtownie danych

Fizyczne struktury danych w hurtowni danych

 • Tabele faktów i tabele wymiarów
 • Indeksy, widoki, widoki zmaterializowane
 • ROLAP w szczegółach: schemat gwiazdy, płatka śniegu, konstelacji faktów
 • Testy wydajności ROLAP: The TPC Benchmark H
 • ROLAP vs MOLAP
 • Metody optymalizacji szczególnie przydatne w przypadku hurtowni danych
 • Wykorzystanie Pentaho Aggregate Designer do optymalizacji hurtowni danych
 • Znaczenie wymiaru czasu w hurtowniach danych
 • Dziedzinowe hurtownie danych a dedykowane struktury danych np.: GeoSpatial DWH

Zasilanie hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Integration (PDI)

 • ETL
 • Pentaho Data Integration
 • Praca ze Spoon
 • Praca z Kitchen i Pan
 • Praca z Cartle

Analityka z wykorzystaniem OLAP oraz Pentaho Analysis Services (Mondian)

 • Definiowanie kostek OLAP na hurtowni danych
 • Pentaho Schema Workbench (PSW)
 • Model logiczny i model fizyczny
 • MDX w szczegółach
 • Operacje Slice, Dice, Drill na kostkach
 • Optymalizacja na potrzeby OLAP

Raportowanie danych zgromadzonych w hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Report Designer (PRD)

 • Definiowanie raportów za pomocą PRD
 • Osadzanie raportów
 • Eksport do PDF, HTML, RTF etc.
 • Report Wizard

Raportowanie i analiza ad-hoc

 • Pentaho BI Platform/Portal (BA Platform)
 • Pentaho Interactive Reporting (PIR)
 • Pentaho Metadata Editor (PME)
 • Pentaho Analyzer (PAZ)

Kokpity i dashboardy managerskie na danych zgromadzonych w hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Dashboard Designer (PDD)

 • Definiowanie dashboardów za pomocą PDD
 • Osadzanie dashboardów

Eksploracja danych zgromadzonych w hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Mining (WEKA)

 • Architektura
 • Praca z Explorerem
 • Preprocessing i praca z danymi
 • Eksploracja danych
 • Rozbudowa możliwości WEKA
 • Wykorzystanie możliwości w połączeniu z innymi produktami Pentaho

Pentaho Mobile BI

Podobne szkolenia