Zaawansowany Spring framework

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:SPRING/ADV

Poziom zaawansowania:
spring

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

12 czerwiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

3712.5 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

13 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Łukasz Andrzejewski

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowany Spring framework

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów znających Spring framework, chcących poznać jego zaawansowane aspekty

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Spring framework

Zalety

 • Warsztatowy charakter zajęć
 • Duża dawka wiedzy, przydatnej w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Ugruntowanie i solidne rozszerzenie wiedzy dotyczącej Spring framework
 • Poznanie zaawansowanych metod wykorzystania aspektów
 • Poszerzenie wiedzy na temat Spring Data
 • Poznanie metod integracji Spring z innymi technologiami

Program

Czysta architektura

 • Czym jest architektura i jakie ma znaczenie?
 • Spójność, niskie sprzężenie oraz programowanie z użyciem kontraktów
 • Moduły i ich granice, mapowanie modelu danych między warstwami
 • Poprawna organizacja kodu i komponentów w projekcie
 • Wprowadzenie do Domain Driven Design
 • Taktyczne wzorce DDD
 • Praktyczna implementacja aplikacji z użyciem DDD i czystej architektury

Spring AOP

 • Koncepcje, możliwości i zastosowanie AOP
 • Mechanizmy tworzenia obiektów proxy - Java dynamic proxies vs. CGLIB
 • Desygnatory
 • Przechwytywanie argumentów wejściowych oraz wyników / wyjątków metod
 • Tworzenie, konfigurowanie i zastosowanie aspektów

Spring Data

 • Warstwa utrwalania z wykorzystaniem Spring Data
 • Wykonywanie zapytań (DSL, adnotacje, zapytania przez przykłady i wykorzystaniem specyfikacji)
 • Projekcje
 • Kontrola ładowania danych z Entity Graphs
 • Rozszerzanie repozytoriów
 • Bezpieczeństwo danych w środowisku wielo-użytkownikowym
 • Spring Data i nierelacyjne bazy danych na przykładzie MongoDB
 • Reaktywne repozytoria

Integracja

 • Konsumowanie usług REST (RestTemplate, Feign, WebClient)
 • Wysyłanie / odbieranie komunikatów JMS
 • Wysyłanie wiadomości email
 • Zarządzanie zadaniami (scheduling)
 • Wykorzystanie pamięci podręcznej (Redis, Hazelcast)
 • Integracja z serwerem Kafka
 • WebSockets, SockJS i protokół STOMP

Podobne szkolenia