Szkolenie dostępne na zamówienie

Przygotowanie do egzaminu Unity Certified Developer

Pełne przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego dewelopera Unity

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:GD/CRT

unity

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Przygotowanie do egzaminu Unity Certified Developer

Cele szkolenia

 • Zapoznanie ze wszystkimi zagadnieniami programu certyfikacji przygotowanego przez firmę Unity Technologies
 • Omówienie każdego z tematów, który pojawia się w wymaganiach certyfikacji tak, aby przygotować każdego z uczestników na pozytywne zaliczenie egzaminu i otrzymania tytułu “Certified Unity Developer”
 • Egzamin jest wykonywany tylko przez firmę Unity i nie jest częścią tego kursu

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy są zainteresowani przystąpieniem do egzaminu na certyfikowanego dewelopera Unity

Zalety

 • Każdy z uczestników po ukończeniu szkolenia będzie znał wszystkie zagadnienia egzaminu certyfikacyjnego Unity oraz będzie gotowy do zaliczenia takiego egzaminu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość silnika Unity

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Moduł: Animacje

 • Animator
 • Stany
 • Przejścia

Moduł: Asset Management

 • Klipy audio
 • Game Objects
 • Modele
 • Prefaby
 • Sceny
 • Edytowanie sprite'ów

Moduł: Audio

 • Audio Mixer
 • Audio Reverb Zone
 • Źródła dźwięków

Moduł: Editor Interface

 • Modyfikacja edytora
 • Widoki

Moduł: Employment Preparedness

 • Collaboration Skills
 • Employment Responsibilities

Moduł: Game Art Principles

 • Character Design
 • Concept Design
 • Environment Design

Moduł: Game Design Principles

 • Mechaniki rozgrywki
 • Gatunek
 • Platforma

Moduł: Industry Awareness

 • Trendy w zatrudnieniu
 • Trendy w branży
 • Trendy produkcyjne

Moduł: Lighting

 • Global Illumination
 • Dynamiczne oświetlenie

Moduł: Materials and Effects

 • Efekty
 • Materiały
 • Efekty cząsteczkowe

Moduł: Navigation and Pathfinding

 • Agenty
 • Wypalanie obszaru nawigacji

Moduł: Physics

 • Kolizje
 • Optymalizacja
 • Rigidbodies

Moduł: Programming

 • Camera API
 • Game Objects
 • Metody
 • MonoBehaviour API
 • OOP
 • Kwaterniony
 • Time
 • Interface Unity
 • Zmienne

Moduł: Project Management

 • Game Objects

Moduł: Services

 • Reklamy
 • Analityka
 • Cloud Build
 • Collaborate

Moduł: User Interface

 • Przyciski
 • Canvas
 • Sprites
 • Rect Transform
 • Slider

Wewnętrzny egzamin próbny

Autorem szkolenia jest Mateusz Kietlinski