Programowanie systemowe w Windows

4450 PLN+23% VAT (5473 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PS/WIN

Poziom zaawansowania:
windowsprogrammingc

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena

Termin:

24 października 2022
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Gdynia

Trener:

-

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Termin:

20 lutego 2023
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Gdynia

Trener:

-

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Termin:

19 czerwca 2023
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Bydgoszcz, Gdynia

Trener:

-

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

O szkoleniu Programowanie systemowe w Windows

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów tworzących aplikacje w systemach z rodziny Microsoft Windows

Wymagania

 • Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność programowania w języku C

Zalety

 • Szkolenie warsztatowe, tematyka omawiana jest na praktycznych przykładach realizowanych przez uczestników w formie krótkich zadań programistycznych
 • Uczestnicy przygotują między innymi aplikacje typu usługa systemowa oraz oprogramowanie w architekturze klient-serwer
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nauka prawidłowego korzystania z różnorodnych mechanizmów systemowych środowiska Microsoft Windows, w szczególności związanych z wielowątkowością, synchronizacją, komunikacją międzyprocesową oraz usługami sieciowymi
 • Omówienie poszczególnych obszarów zastosowań mechanizmów systemowych
 • Poznanie problematyki projektowania i implementacji aplikacji wykorzystujących dostępne mechanizmy systemowe w Microsoft Windows

Program

Wprowadzenie do systemu Windows

 • Architektura i ewolucja systemu
 • Jądro systemu
 • Pamięć wirtualna
 • Wielozadaniowość i wielowątkowość
 • Współdzielenie zasobów
 • Współbieżność i synchronizacja
 • Praca z konsolą
 • Narzędzia programisty systemowego
 • Windows API (Win32 i Win64 API)
 • Tworzenie i użycie bibliotek statycznych i dynamicznych
 • Podstawowe typy danych
 • Śledzenie wywołań systemowych, raportowanie błędów, obsługa wyjątków
 • Pobieranie informacji systemowych
 • Obsługa rejestru
 • Obsługa aplikacji 32 i 64 bit
 • .NET Framework

Kolejka komunikatów

 • Rodzaje komunikatów
 • Obsługa komunikatów w aplikacji

Procesy i wątki

 • Tworzenie procesów i wątków, procesy potomne
 • Przestrzeń użytkownika i przestrzeń jądra
 • Stany procesów
 • Zarządzanie procesami, grupy procesów
 • Priorytety procesów
 • Statystyki procesu, czasomierze
 • Usypianie procesów, obsługa czasu
 • Aplikacje konsolowe
 • Usługi Windows
 • Aspekty bezpieczeństwa: prawa procesu

Synchronizacja

 • Pojęcie wyścigu
 • Sekcje krytyczne, pojęcie zakleszczenia
 • Muteksy
 • Semafory
 • Zdarzenia

Pamięć

 • Prawa dostępu do pamięci
 • Alokacja pamięci
 • Pamięć współdzielona
 • Mapowanie pamięci

Operacje na plikach

 • Obsługa systemu plików
 • Bufory zapisu/odczytu
 • Łącza symboliczne i stałe
 • Pliki tymczasowe
 • Asynchroniczne wejście/wyjście
 • Aspekty bezpieczeństwa: prawa dostępu do plików

Komunikacja międzyprocesowa

 • Potoki anonimowe i nazwane
 • Kolejki
 • Mechanizm mailslot
 • Inne mechanizmy (schowek, zdarzenia)

Usługi sieciowe

 • Architektura klient-serwer
 • Gniazda Winsock i gniazda berkeleyowskie
 • Programowanie gniazd TCP
 • Programowanie gniazd UDP
 • Obsługa protokołów IPv4 i IPv6

Obsługa urządzeń

 • Dostęp do sterowników
 • Interakcja z urządzeniami

Bezpieczeństwo

 • Wykorzystanie kart inteligentnych (Personal Computer/Smart Card, PC/SC)
 • Microsoft CryptoAPI, Cryptography Next Generation (CNG)
 • Typowe błędy programistyczne
 • Narzędzia analizy statycznej i dynamicznej programów

Rozszerzanie systemu

 • Tworzenie sterowników
 • Tworzenie bibliotek systemowych

Podobne szkolenia