Kryptografia na platformie .NET w praktyce

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:CRYPT/NET

Poziom zaawansowania:
securitypki.netcryptography

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Kryptografia na platformie .NET w praktyce

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści tworzący aplikacje w środowisku .NET Core i .NET Framework

Wymagania

 • Od uczestników wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu programowania w języku C#

Zalety

 • Szkolenie obejmuje zarówno platformy .NET Core jak i .NET Framework w aktualnych wersjach
 • Podczas warsztatów uczestnicy skonfigurują i użyją wbudowanych mechanizmów platformy .NET związanych z bezpieczeństwem
 • W trakcie szkolenia uczestnicy użyją wybranych algorytmów kryptograficznych w celu zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia
 • Zajęcia warsztatowe obejmują między innymi implementację protokołu wzajemnego uwierzytelnienia pomiędzy kartą elektroniczną i aplikacją oraz użycie urządzenia kryptograficznego zainstalowanego w Windows
 • Uczestnicy wykorzystają protokół SSL/TLS do zapewnienia bezpiecznej komunikacji pomiędzy aplikacjami w C#
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poznanie i praktyczne wykorzystanie różnorodnych technik zabezpieczeń i algorytmów kryptograficznych na platformie .NET z uwzględnieniem mechanizmów systemu Windows
 • Praktyczne użycie algorytmów służących do zapewnienia poufności, integralności i uwierzytelnienia
 • Poznanie celu stosowania algorytmów takich jak kody uwierzytelniające wiadomość, szyfrowanie z hasłem czy algorytmy podpisu cyfrowego
 • Zdobycie umiejętności prawidłowego wykorzystania omawianych mechanizmów na platformie .NET, poprzez przykłady realizowane w formie krótkich zadań programistycznych

Program

Mechanizmy zabezpieczeń na platformie .NET i Windows

 • Zabezpieczenia na poziomie języka C# i platformy .NET
 • Przegląd hierarchii klas .NET Core i .NET Framework
 • Różnice pomiędzy platformami i wersjami .NET Core i .NET Framework
 • Konfiguracja dostawców usług kryptograficznych
 • Microsoft CryptoAPI i dostawcy Cryptographic Service Provider (CSP)
 • Cryptography API: Next Generation (CNG)
 • Smart Card Minidriver
 • Implementacje bazujące na kodzie zarządzalnym i niezarządzalnym
 • Biblioteka Bouncy Castle dla C#

Wprowadzenie do kryptografii

 • Podstawowe usługi ochrony informacji
 • Integralność, uwierzytelnienie, niezaprzeczalność i poufność
 • Podstawowe zasady stosowane w kryptografii
 • Bezpieczeństwo obliczeniowe i siła klucza
 • Podstawy notacji ASN.1
 • Kodowanie DER (Distinguished Encoding Rules) i PEM (Privacy-Enhanced Mail)
 • Dane kryptograficzne w formacie XML

Przegląd algorytmów kryptograficznych

 • Algorytmy symetryczne i asymetryczne
 • Szyfry blokowe i ich parametry
 • AES, 3DES i inne szyfry blokowe
 • Podstawowe tryby pracy szyfrów blokowych: ECB, CBC, CTR
 • Szyfrowanie z hasłem (password based encryption, PBE)
 • Funkcje skrótu i ich zastosowania
 • Rodzina MD, rodzina SHA, SHA3 i algorytm Keccak
 • Usługa uwierzytelnienia i identyfikacji
 • Kody uwierzytelniające wiadomość: CMAC, HMAC, KMAC
 • Bezpieczne kryptograficznie generatory ciągów pseudolosowych
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania (authenticated encryption, AE)
 • Tryby uwierzytelnionego szyfrowania z danymi dodatkowymi (authenticated encryption with associated data, AEAD)
 • Tryb CCM i GCM
 • Algorytm Diffiego-Hellmana-Merkla (DH)
 • Algorytm RSA
 • Podpis cyfrowy i problem autentyczności klucza
 • Krzywe eliptyczne w kryptografii: krzywe NIST, SECG i Brainpool, Curve25519, Curve448
 • Algorytmy oparte o krzywe eliptyczne: ECDH, X25519, X448, ECDSA, EdDSA, Ed25519, Ed448
 • Szyfrowanie za pomocą algorytmów asymetrycznych
 • Zalecenia dotyczące mechanizmów kryptograficznych (wykorzystywane algorytmy, długości kluczy i inne parametry)

Bezpieczne przechowywanie kluczy

 • Repozytoria kluczy: PKCS #12 i PFX
 • Repozytoria certyfikatów
 • Karty inteligentne (smart cards)
 • Elementy zabezpieczające (security elements, SE)
 • Sprzętowe moduły zabezpieczeń (hardware security module, HSM)
 • Kontenery użytkownika (User-Level)
 • Kontenery urządzenia (Machine-Level)
 • Interfejsy do urządzeń sprzętowych

Zastosowania kryptografii

 • Protokół zobowiązania bitowego
 • Protokół wyzwanie-odpowiedź
 • Znaczenie zaufania, zaufana trzecia strona (trusted third party, TTP)
 • Infrastruktura klucza publicznego (public key infrastructure, PKI)
 • Usługi PKI w kontekście usług ochrony informacji
 • Generowanie kluczy oraz zgłoszenia certyfikacyjnego
 • Certyfikaty X.509
 • Łańcuch i ścieżka certyfikacji (certificate chain, certificate path)
 • Repozytoria certyfikatów
 • Pola certyfikatów i ich ustawienia
 • Ograniczanie użycia klucza
 • Lista certyfikatów unieważnionych (certificate revocation list, CRL)
 • Protokół weryfikacji statusu certyfikatu (online certificate status protocol, OCSP)
 • Bezpieczna poczta elektroniczna S/MIME
 • Działanie i parametry protokołu SSL/TLS
 • Jednostronne i obustronne uwierzytelnienie w protokole SSL/TLS
 • Doskonałe utajnienie z wyprzedzeniem (perfect forward secrecy, PFS)

Podobne szkolenia