Architektura systemów (Java i integracja)

LICZBA DNI: 5 (40h)

KOD KURSU: J/ARCH

Powiadom
o kolejnych terminach

# architecture

# requirements

# quality

# uml

Autor szkolenia:
Michał Podbielski

O szkoleniu

DLA KOGO?

Szkolenie jest odpowiednie dla programistów, projektantów, analityków, jak również dla architektów chcących usystematyzować wiedzę i wymienić doświadczenia w grupie.

Dla osób, które chciałyby zapoznać się z praktycznymi aspektami tworzenia architektury.

Dla wszystkich, którzy chcą otworzyć przed sobą nowe możliwości w zakresie realizacji zadań związanych z kompetencjami architekta.

Dla osób pragnących podejmować lepsze decyzje poprzez osiągnięcie wyższej świadomości konsekwencji płynących z dobranych rozwiązań.

WYMAGANIA

Brak wymagań wstępnych.

ZALETY

Szkolenie kładzie duży nacisk na osiągnięcie wysokiej świadomości konsekwencji związanych z doborem rozwiązań, technologii, wzorców i innych decyzji architektonicznych.

Budujemy umiejętność podejmowania i weryfikacji decyzji architektonicznych, poruszając się w realiach nieklarownych wizji systemu i dużej ilości założeń architektonicznych.

Cele szkolenia

Zdobycie wiedzy niezbędnej do tworzenia i weryfikacji architektury oraz umiejętności rozpatrywania potencjalnych rozwiązań z punktu widzenia parametrów systemowych.

Poznanie języka UML w zakresie modelowania architektury i umiejętności tworzenia modeli architektonicznych.

Program

 • Czym jest architektura
 • Cele tworzenia architektury
 • Kim jest architekt i jaką pełni rolę
 • Proces architektoniczny
 • Dokumentacja architektoniczna
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Czym są parametry systemowe
 • Jak poprawnie definiować wymagania niefunkcjonalne
 • Parametry systemowe:
  • Usability, Security, Performance,
  • Scalability, Availability, Reliability,
  • Extensibility, Reusability, Portablity, Flexibility,
  • Realizability, Planability, Testability,
  • Maintainability, Serviceability, Managebility
 • Wymiary systemu i ich wpływ na parametry systemu
 • Priorytetyzowanie parametrów systemowych
 • Wprowadzenie do wzorców
 • Problemy architektury komponentowej
 • Wzorce podziału odpowiedzialności:
  • MVC, Web-centric, Application-centric, Enterprise,
 • Architektura wielowarstwowa (Layers Pattern)
 • Wzorce EAI (Enterprise Application Integration):
  • SOA, ESB, MOM, Microsercvices
 • Wzorce infrastruktury:
  • Redundancja Ścieżek, Skalowanie poziome i pionowe,
  • Load Balancing, Clustering, HA, Failover, Forward Proxy Cache
 • Wzorce blokowania zasobów:
  • Optimistic, Pessimistic, Implicit i Coarse-Grained Lock
 • Inne wzorce architektoniczne:
  • Dependency Injection i Inversion, Stable Dependency Principle,
  • CQRS, Event Sourcing
 • Słów kilka o szablonach: POSA, PEAA, Core J2EE, EAI
 • Po co prototypować
 • Prototyp Proof of Concept
 • Prototyp ewolucyjny
 • Antywzorzec Lava Flow
 • Metodyka kaskadowa
 • USDP (UP) – Unified Software Development Process
 • RUP – Rational Unified Process
 • Metodyki Agile: XP, Scrum i pochodne
 • Podejście hybrydowe
 • Podział klientów: gruby, cienki, RIA
 • Przechowywanie sesji
 • Technologie klienta grubego: Swing, SWT, RCP
 • Klient gruby zanurzony w cienkim
 • Technologie klienta cienkiego:
  • HTML Statyczny i dynamiczny
  • Servlety + JSP + JSTL, JSF
  • Ajax i jego wsparcie (Java Script, Prototype, Ajax4JSF, PrimeFaces, GWT)
  • Podejście SPA/SPI (Angular, React, Vue)
  • WebSocket
 • Przetwarzanie rozproszone
 • Komunikacja zdalna a lokalna
 • Optymalizacja komunikacji sieciowej
 • Protokoły komunikacyjne:
  • CORBA i IIOP,
  • Web Services SOAP i REST
  • GraphQL, Sockets (własny protokół), RMI,
  • EJB i RMI-IIOP, inne rozwiązania na rynku
 • Serwery aplikacji i kryteria wyboru
 • Technologie utrwalania danych:
  • Bazy relacyjne (JDBC, JDO, JPA), hierarchiczne (LDAP), NoSQL
 • Komunikacja asynchroniczna (JMS, MDB EJB)
 • Systemy „Legacy”
 • Screen Scrapping
 • Jak wzorce projektowe wpływają na architekturę
 • Wybrane wzorce Core J2EE dla warstw prezentacji, biznesowej i integracji
 • Wybrane wzorce GOF:
  • Factory Method, Abstract Factory, Prototype,
  • Singleton, Façade, Command, Strategy, Adapter,
  • Mediator, Template Method , Memento, Flyweight,
  • Observer, Chain of responsibility, Proxy, Decorator
 • Czym jest modelowanie
 • Czym jest, a czym nie jest UML
 • Rozwój UML
 • Podstawowe elementy UML (kwalifikatory, relacje, diagramy)
 • Mechanizmy rozszerzania
 • Zastosowania UML
 • Diagram a model UML
 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia
 • Instancyjne diagramy wdrożenia
 • Niskopoziomowe diagramy wdrożenia
 • Szablony architektoniczne
 • Model wdrożenia na diagramach wdrożenia (artefakty)
 • Diagram pakietów
 • Warstwy i komponenty a realizacja projektu
 • Warstwy i komponenty a model projektowy
 • Uwzględnienie ograniczeń architektury w projekcie
 • Mechanizmy bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w Javie
 • Serwery SSO (Single Sign On)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Podstawowe rodzaje ataków
 • ACID i BASE
 • CAP Theorem
 • Poziomy izolacji
 • Efekty uboczne obniżania poziomu izolacji
 • Wpływ transakcji na system
 • Transakcje rozproszone (JTA, 2PC)
 • Transakcje kompensacyjne
 • Kontrola obciążenia systemu transakcjami
 • Transakcje a EJB
 • Transakcje długoterminowe w WebService
 • Po co weryfikować?
 • Zespół weryfikujący
 • Techniki weryfikacji i oceny
 • Proces weryfikacji
 • Raport z weryfikacji

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.