Wprowadzenie do SOA

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:SOA/F

Poziom zaawansowania:
soadomain-driven-design

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Wprowadzenie do SOA

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Najnowsze koncepcje SOA
 • Wartość dla organizacji
 • Powiązanie usług z innymi komponentami w organizacji
 • Proces projektowania i wdrażania SOA
 • Przygotowanie do procesu zakupowego narzędzi wspierających SOA
 • Zarządzanie rozwojem i utrzymaniem SOA

Program

Wprowadzenie do SOA

 • Podstawowe pojęcia
 • Usługi w odniesieniu do strategii organizacji
 • Integracja procesów biznesowych z SOA
 • Usługi biznesowe vs usługi systemowe
 • Biblioteka ITIL

Architektura usługowa

 • Model dojrzałości SOA
 • Model referencyjny SOA
 • Proces projektowania zorientowanego na usługi
 • Proces implementacji rozwiązań
 • Wzorce SOA

Modelowanie usług

 • Język modelowania SOA
 • Proces analizy usług jednostkowych
 • Konsolidacja do usług złożonych
 • Orkiestracja usług

Implementacja usług

 • Planowanie implementacji
 • Wybór właściwego zestawu technologii
 • Implementacja usług
 • Włączanie usług do SOA
 • Cykl życia usługi

Platformy Integracyjne (EAI)

 • Metody integracji
 • Korporacyjna szyna usług (ESB)
 • System zarządzania procesami biznesowymi (BPMS)

Rozwiązywanie typowych problemów

Zarządzanie środowiskiem SOA

SOA Governance

Podobne szkolenia