Trwają zapisy do grupy

Architektura rozwiązań rozproszonych

Podczas szkolenia "Architektura rozwiązań rozproszonych" uczestnicy zapoznają się z tematem budowania rozwiązań rozproszonych w oparciu o nowoczesne i popularne narzędzia.

2550 PLN+23% VAT (3136 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:ARCH/DISTR

apache-kafkaarchitecture

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

5 sierpnia
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

25 września
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

4 listopada
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

4 grudnia
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Mateusz Kamiński

Cena:

2550 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Architektura rozwiązań rozproszonych

Cele szkolenia

 • Poznanie możliwości projektowania nowoczesnych rozwiązań rozproszonych.
 • Dogłębne wyjaśnienie praktycznych problemów napotykanych w trakcie wytwarzania aplikacji rozproszonych.
 • Nabycie umiejętności obsługi i wdrażania popularnych narzędzi do budowania systemów rozproszonych.

Dla kogo?

 • Programistów oraz architektów systemów, którzy chcą rozszerzyć umiejętności projektowania i implementowania nietrywialnych oraz nowoczesnych systemów rozproszonych.

Zalety

 • W ramach szkolenia "Architektura rozwiązań rozproszonych" stosujemy niezbędne i popularne narzędzia, które pozwalają na implementację ostatecznego rozwiązania (Apache Kafka, Flink, Spark).
 • Tematy teoretyczne oparte na przykładach do rozwiązania w ramach warsztatów.
 • Nastawienie na praktyczne przykłady, które moją pojawiać się w codziennej pracy przy złożonych systemach rozproszonych.

Wymagania

 • Znajomość podstaw wytwarzania oprogramowania.
 • Podstawy obsługi baz danych oraz pisania zapytań SQL.
 • Podstawowa umiejętność programowania w języku Java dla realizacji praktycznych przykładów.
 • Podstawowa obsługa konteneryzacji z wykorzystaniem dockera (możliwość podstawowej konfiguracji i uruchomienia kontenera oraz obsługa z użyciem docker-compose).

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do systemów rozproszonych

 • Czym jest system o architekturze rozproszonej
 • Cele stosowania systemów rozproszonych
 • Wyzwania związane z architekturą i infrastrukturą systemów rozproszonych
 • Architektura rozproszona vs inne style architektur systemów informatycznych

Formaty danych

 • Problemy tekstowych formatów danych
 • Binarne formaty danych
 • Zmiany w modelu a serializacja i deserializacja danych na przykładzie Protocol Buffers
 • Omówienie formatu Apache Avro jako alternatywnego binarnego formatu danych

Metody rozproszonej komunikacji

 • Problemy wynikające z używania protokołu TCP/IP
 • Standardowe podejście z wykorzystaniem REST
 • Komunikacja RPC
 • Budowanie rozprosznej komunikacji w stylu reaktywnym
 • Wzorce rezyliencji zapytań
 • Brokery wiadomości na przykładzie technologii Apache Kafka
 • Model aktorowy na przykładzie Apache Pekko (dawniej Akka)

Rozproszona warstwa persystencji

 • Zagadnienia i problemy związane z replikacją danych
 • Zagadnienia i problemy związane z shardingiem danych
 • Transakcje w rozproszonych systemach baz danych
 • Inne sposoby zapewniania spójności danych w środowiskach rozproszonych
 • Wymagania stawiane współczesnym systemom bazodanowych na przykładzie wybranych silników bazodanowych

Procesowanie danych

 • Styl Data Oriented Programming
 • Procesowanie danych w formie batchowej vs strumieniowej
 • Omówienie techniki Change Data Capture
 • Podstawy wzorca MapReduce
 • Analityczne procesowanie rozproszonych danych z wykorzystaniem Apache Spark
 • Podstawy wykorzystania technologii Apache Flink dla integracji danych
 • Checkpointing na przykładzie Apache Flink
 • Zastosowanie Apache Kafka w procesowaniu danych
 • Complex event processing (CEP)

Zagadnienia dev-ops w systemach rozproszonych

 • Load Balancing
 • Observability
 • Tworzenie i zbieranie metryk na przykładzie Micrometer

Autorem szkolenia jest Mateusz Kamiński

Absolwent informatyki Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, obecnie Engineering Manager w Sages. Przez wiele lat prowadził zespoły programistyczne wytwarzające współczesne oprogramowanie, kładąc przy tym nacisk na jakość i elastyczność tworzonych rozwiązań. Od kilku lat lider zespołu technicznego Sages, który to w niedługim czasie z niewielkiego startupu rozwinął się w software house. Od początków kariery był mentorem w zespołach programistycznych,…