Analizy przestrzenne w QGIS

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:QGIS/ANA

Poziom zaawansowania:
sql

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Analizy przestrzenne w QGIS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie dedykowane jest osobom chcącym nabrać biegłości w wykonywaniu analiz przestrzennych

Wymagania

 • Podstawowa znajomość programu QGIS

Zalety

 • Procedura wykonywania analiz przestrzennych złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności
 • Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. pokaż obszary położone w odległości większej od 100 metrów od linii brzegowej, których wartość jest mniejsza niż X złotych za metr kwadratowy
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zwiększenie zdolności w zakresie posługiwania się narzędziami przydatnymi w opracowywaniu danych przestrzennych
 • Przygotowanie do rozwiązywania zadań problemowych wymagających wykorzystania analiz przestrzennych

Program

Pozyskanie i przygotowanie danych

Definiowanie zapytań w języku SQL

Wykonywanie analiz wektorowych z wykorzystaniem narzędzi geoprocesingu

Tworzenie analiz sieciowych

Korzystanie z narzędzia „Optymalna droga”

Posługiwanie się statystykami przestrzennymi

Podstawowe statystyki

Macierz odległości zbiorcza

Analiza najbliższego sąsiada

Środek ciężkości

Podobne szkolenia