Podczas szkoleń może zdarzyć się wszystko. Mimo to, trener nie powinien z góry zakładać, że będzie to coś niemiłego i stresującego. Większość warsztatów…
W poprzednim wpisie dotyczącym integralności pojawił się problem sprawdzenia, czy wiadomość pochodzi z oryginalnego źródła. Innymi słowy, czy została…
Usługa integralności (ang. integrity) jest jedną z czterech podstawowych usług ochrony informacji. Realizuje funkcję, która polega na zapewnieniu, że…
Dlaczego architektura ma znaczenie? Architektura aplikacji definiuje jej poszczególne komponenty, pełnione przez nie funkcje, a także panujące między…
W dzisiejszych czasach składnikiem niemalże każdego systemu informatycznego jest jego architektura bezpieczeństwa. Powinna się ona rozwijać od początku…
Na początku roku Salesforce, popularna firma dostarczająca rozwiązania CRM w modelu SaaS, opublikowała raport pt. "[State of IT 2016](https://www.salesforce.com/form/pdf/2016-state-of-it.jsp)".…
W niniejszym artykule chciałbym przyjrzeć się jednej z kluczowych kwestii warunkujących udane szkolenie, a mianowicie "celom szkolenia". Wydawać by się…
Sukces projektu szkoleniowego zależy od wielu czynników, między innymi od dobrze przeprowadzonej analizy potrzeb grupy, określenia indywidualnych i grupowych…
W ciągu 10 lat doświadczeń z silnikiem reguł biznesowych Drools, bazując zarówno na własnych projektach, jak i doświadczeniach klientów, dla których prowadziłem…
Większość języków programowania wysokiego poziomu dostarcza struktury implementujące tablice asocjacyjne, inaczej zwane słownikami. Struktury te umożliwiają…
Chyba każda osoba interesująca się sieciami komputerowymi i ich bezpieczeństwem zetknęła się z atakiem typu „Buffer overflow”. Idea działania większości…
Współczesne systemy relacyjnych baz danych, również te z otwartym kodem źródłowym, umożliwiają tworzenie bardzo złożonych zapytań SQL. Poprzez umieszczanie…