Dominującym modelem kultury organizacyjnej dla DevOps jest opisywany w '2016 State of DevOps Report' model stworzony przez Westruma. Chciałbym zaproponować…
Dotychczas zajmowałem się realizacją usług integralności oraz uwierzytelnienia przesłanych danych. Najwyższy czas zająć się tajnością, czyli takim ich…
Podczas szkoleń może zdarzyć się wszystko. Mimo to, trener nie powinien z góry zakładać, że będzie to coś niemiłego i stresującego. Większość warsztatów…
W poprzednim wpisie dotyczącym integralności pojawił się problem sprawdzenia, czy wiadomość pochodzi z oryginalnego źródła. Innymi słowy, czy została…
Usługa integralności (ang. integrity) jest jedną z czterech podstawowych usług ochrony informacji. Realizuje funkcję, która polega na zapewnieniu, że…
Dlaczego architektura ma znaczenie? Architektura aplikacji definiuje jej poszczególne komponenty, pełnione przez nie funkcje, a także panujące między…
W dzisiejszych czasach składnikiem niemalże każdego systemu informatycznego jest jego architektura bezpieczeństwa. Powinna się ona rozwijać od początku…
Na początku roku Salesforce, popularna firma dostarczająca rozwiązania CRM w modelu SaaS, opublikowała raport pt. "[State of IT 2016](https://www.salesforce.com/form/pdf/2016-state-of-it.jsp)".…
W niniejszym artykule chciałbym przyjrzeć się jednej z kluczowych kwestii warunkujących udane szkolenie, a mianowicie "celom szkolenia". Wydawać by się…
Sukces projektu szkoleniowego zależy od wielu czynników, między innymi od dobrze przeprowadzonej analizy potrzeb grupy, określenia indywidualnych i grupowych…
W ciągu 10 lat doświadczeń z silnikiem reguł biznesowych Drools, bazując zarówno na własnych projektach, jak i doświadczeniach klientów, dla których prowadziłem…
Większość języków programowania wysokiego poziomu dostarcza struktury implementujące tablice asocjacyjne, inaczej zwane słownikami. Struktury te umożliwiają…