Jeśli przyjmiemy bardzo szerokie rozumienie pojęcia User Experience, jako *doświadczenie użytkownika obejmujące wszystkie aspekty interakcji z firmą,…
Jakie mogą być skutki błędów w kontraktach? Jednym z nich jest utrata środków, o czym niektórzy użytkownicy portfela Parity mieli okazję boleśnie przekonać…
Poznaliśmy już niektóre możliwości inteligentnych kontraktów w *blockchain* Ethereum. W tym wpisie dokładniej przedstawię jedno z ich zastosowań jakim…
Każdy z nas wykonuje swoją pracę najlepiej jak tylko potrafi, niezależnie od tego, którego momentu procesu wytwarzania oprogramowania ona dotyczy. Staramy…
Dotychczas w uruchomionym prywatnym łańcuchu bloków (ang. blockchain) Ethereum przechowywaliśmy rejestr transakcji oraz salda jego użytkowników. Poniżej…
Wszelkie projekty, czy ogólniej propozycje zmian powinny być spójne z modelem biznesowym. Projekt, którego wyniki nie są zgodne z postawionymi celami…
> "Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? > To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść --- odparł Kot-Dziwak. >…
Przez ostatnie miesiące omawiałem różne techniki kryptograficzne. Nadeszła pora. aby pokazać w praktyce ich ciekawe zastosowania. Już w tytule zdradziłem,…
Jednym z mechanizmów uwierzytelnienia, jaki opisałem wcześniej, są kody uwierzytelniające wiadomość w skrócie nazywane MAC. Przyszła pora na przedstawienie…
> "Znajdź odpowiednią równowagę konkurencyjnych roszczeń różnych grup interesariuszy. Wszystkie roszczenia zasługują na uwagę, ale niektóre są ważniejsze…
"Jakość to pewien stopień doskonałości." Tymi słowami --- zaczerpniętymi od Platona --- chciałabym rozpocząć nowy cykl publikacji wprowadzających w świat…
Symetryczne szyfry blokowe szyfrują wiadomości o określonej długości, która jest charakterystyczna dla wybranego algorytmu (np. 16 bajtów dla algorytmu…