Wzorce projektowe i architektoniczne, architektura aplikacji dla projektantów

4950 PLN+23% VAT (6088 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:ARCH/PRO

Poziom zaawansowania:
qualityuml

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

24 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

-

Cena:

4950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wzorce projektowe i architektoniczne, architektura aplikacji dla projektantów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Głównymi adresatami szkolenia są projektanci oraz osoby planujące wykonywać czynności projektowe
 • Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałyby zapoznać się z wzorcami architektonicznymi oraz projektowymi od strony aspektów projektowych
 • Za przydatne uznają je osoby, które muszą tworzyć projekt dla wybranej już architektury. Dowiedzą się nie tylko, na co zwracać uwagę przy konkretnych wzorcach architektonicznych, ale poznają też kluczowe przesłanki doboru konkretnej architektury. Dzięki temu nauczą się jak stworzyć projekt, który nie będzie kłócił się z założeniami architektonicznymi i pozwoli na osiągnięcie założonych poziomów parametrów systemowych

Wymagania

 • Szkolenie wprowadza do zagadnień projektowych od podstaw. Zarówno w zakresie zrozumienia cech poznawanych wzorców architektonicznych, modelowania w UML, jak i kluczowych aspektów modelowania na poziomie projektowym
 • W związku z tym szkolenie nie posiada wymagań wstępnych stawianych uczestnikom aczkolwiek mile widziana jest znajomość JEE, gdyż czas szkolenia nie pozwala na pełne omówienie ograniczeń zawartych tam technologii, a część ćwiczeń odwołuje się do nich

Zalety

 • Jakościowe spojrzenie na użyte wzorce
 • Umiejętne użycie wzorców z zachowaniem ograniczeń architektonicznych
 • Zrozumienie architektury
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania przy wybranych wzorcach architektonicznych z użyciem wzorców projektowych. Innymi słowy uwzględnienie w projekcie ograniczeń architektonicznych narzuconych przez model architektury (zawarte w nim warstwy, stosy technologiczne, rozmieszczenie komponentów i protokoły komunikacji)
 • Na szkoleniu uczestnik poznaje parametry systemowe oraz wzorce architektoniczne od strony ich struktury i osiągania określonych celów (wyrażonych we wspomnianych parametrach systemowych)
 • Uczymy się struktury i modelowania w UML na poziomie architektonicznym, a następnie przechodzimy do poziomu projektowego
 • Na poziomie projektowym uwzględniamy ograniczenia architektury przy modelowaniu przypadków użycia, jak również uszczegóławiamy architekturę na poziomie diagramów architektonicznych
 • Aby to osiągnąć poznajemy wspominane parametry systemowe, wybrane diagramy UML oraz same wzorce architektoniczne i projektowe
 • Szkolenie pomija wiele aspektów niezbędnych architektom do podjęcia decyzji architektonicznych, gdyż te obszary omawiane są na szkoleniu dedykowanym dla architektów

Program

Parametry systemowe

 • Czym są parametry systemowe
 • Jak poprawnie definiować wymagania niefunkcjonalne
 • Parametry systemowe
 • Wymiary systemu i ich wpływ na parametry systemu

Wzorce architektoniczne

 • Wprowadzenie do wzorców
 • Stable Dependency Principle
 • Wzorce podziału odpowiedzialności
 • Wzorce infrastruktury
 • Wzorce EAI (Enterprise Application Integration)
 • Microservices i technologie
 • Słów kilka o szablonach: Microservices Patterns, POSA, PEAA, Core J2EE, DDD, EIP

Modelowanie architektury w UML

 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia

Zaawansowane aspekty modelowania architektury w UML (opcjonalne)

 • Instancyjne diagramy wdrożenia
 • Niskopoziomowe diagramy wdrożenia
 • Szablony architektoniczne
 • Model wdrożenia na diagramach wdrożenia (artefakty)
 • Diagram pakietów

Przejście z architektury do projektu

 • Warstwy i komponenty a realizacja projektu
 • Warstwy i komponenty a model projektowy
 • Uwzględnienie ograniczeń architektury w projekcie

Modelowanie projektu w UML - wybrane diagramy

 • Diagram klas
 • Diagram sekwencji

Wzorce projektowe a architektura

 • Jak wzorce projektowe wpływają na architekturę
 • Wybrane wzorce GoF
 • Wybrane wzorce Core J2EE

Podobne szkolenia