Wzorce i dobre praktyki na platformie Java

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:UGC

Poziom zaawansowania:
java

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Wzorce i dobre praktyki na platformie Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści i projektanci chcący tworzyć bardziej niezawodne, elastyczne i wydajne oprogramowanie Java

Wymagania

 • Znajomość Java w ramach projektowania lub programowania

Zalety

 • Szkolenie przedstawia wzorce dla zaawansowanych nowoczesnych aplikacji Java, przestrzegając przed przestarzałymi elementami szablonów, ucząc modelowania z użyciem wzorców oraz wskazując, gdzie wyręczą nas gotowe rozwiązania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności projektowania zaawansowanych aplikacji Java w notacji UML, przy użyciu najlepszych, sprawdzonych i wydajnych rozwiązań opisanych w szablonach wzorców projektowych GOF, Core J2EE (z uwzględnieniem zmian w specyfikacji JEE oraz alternatyw w Spring), DDD i nowoczesnych wzorców w skalowalnej architekturze
 • Przegląd i przećwiczenie wybranych rozwiązań z wielu katalogów wzorców z uwzględnieniem przydatności projektowej, dydaktycznej i możliwości użycia gotowych rozwiązań
 • Obniżenie kosztów utrzymania tworzonego oprogramowania
 • Nauka myślenia kategoriami gotowych rozwiązań z perspektywy parametrów systemowych takich jak elastyczność, wydajność, niezawodność, utrzymanie, skalowalność i innych
 • Nabranie wprawy w posługiwaniu się zdobytą wiedzą oraz przekucie jej w umiejętność tworzenia dobrych rozwiązań i wykrywania zagrożeń
 • Nauka poprawnego dobierania rozwiązań i opisywania ich w UML, a nie nauka programowania ze względu na szerokie spektrum dostępnych na rynku technologii
 • Szybkie wdrożenie w tematykę JEE i Spring osób niezaznajomionych ze specyfikacją oraz osiągnięcie wyższej jakości rozwiązań przez osoby już pracujące z tymi technologiami
 • Omówienie i ćwiczenie wybranych wzorców GOF jako łatwiejsze wprowadzenie w tematykę zaawansowanych wzorców

Program

Modelowanie projektu w UML - wybrane diagramy

 • Diagram klas
 • Diagram sekwencji

Podstawy projektowania obiektowego i wprowadzenie do wzorców

 • Enkapsulacja
 • High Cohesion
 • Loose Coupling
 • Command-Query Separation
 • Wprowadzenie do wzorców
 • GRASP
 • S.O.L.I.D

Wybrane wzorce GoF

 • Wzorce konstrukcyjne
 • Wzorce strukturalne
 • Wzorce behawioralne

Wprowadzenie do JEE i alternatyw w Spring

 • Modele aplikacji: Web-centric, Application-centric i Enterprise
 • Wstęp do podstawowych technologii JEE
 • Przedstawienie komponentów JEE i kontenerów
 • Architektura komponentowa i wielowarstwowa

Wzorce Core J2EE w nowoczesnej Javie

 • Wzorce warstwy prezentacji
 • Wzorce warstwy biznesowej
 • Wzorce warstwy integracji

DDD kontra Core J2EE

 • Podstawowe różnice między szablonami
 • Przegląd poziomu strategicznego
 • Przegląd poziomu taktycznego z porównaniem
 • Współpraca kontekstów
 • Zakresy publikacji zdarzeń
 • Aspekty technologiczne
 • Co jeszcze warto wiedzieć o Domain-driven design

Microservices i technologie

 • Wzorce infrastruktury: Cloud, Load Balancer, Clustering
 • SOA i ESB jako poprzednicy Microservices
 • Microservices a SOA
 • Microservices a Monolith
 • Client-side a Server-side service discovery
 • Zalety i problemy Microservices
 • On premise, IaaS, CaaS, PaaS, FaaS, SaaS
 • Jak tworzyć architekturę Microservices
 • Polyglot Persistence
 • CQRS i Event Sourcing jako wsparcie Microservices
 • Hexagonal Architecture (Ports And Adapters)
 • Słów kilka o szablonach: Microservices Patterns, POSA, PEAA, Core J2EE, DDD, EIP

Podobne szkolenia