Web Components

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:WEB/COMPONENTS

Poziom zaawansowania:
web-components

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Web Components

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Dla programistów chcących zapoznać się ze standardem WebComponents

Wymagania

 • Podstawowa znajomość JavaScript

Zalety

 • Szkolenie Web components reprezentuje podejście warsztatowe - zestaw poruszanych zagadnień i ćwiczeń skonstruowany w taki sposób, aby uczestnik w wyniku szkolenia zaimplementował typowe rozwiązania spotykane w realnych projektach
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Szkolenie Web components umożliwia poznanie założeń i zastosowań Web Components oraz narzędzi umożliwiających wydajną pracę z tymi technologiami

Program

Podstawy Web Components

 • Czym są Web Components?
 • Gdzie i dlaczego warto ich używać?
 • Ograniczenia

Specyfikacje w praktyce

 • Custom Elements
 • Shadow DOM
 • ES Modules
 • HTML Template

Wprowadzenie do warsztatu

 • Odświeżenie podstaw ES2015 (klasy, template strings)
 • Konfiguracja środowiska pracy
 • Definicja pierwszego komponentu

API Web Components

 • Cykl życia
 • Obsługa zdarzeń
 • Definicje atrybutów konfigurujących komponent
 • Nasłuchiwanie zmian atrybutów
 • Sloty
 • Definicje własnych zdarzeń

Stylowanie

 • Możliwości i ograniczenia
 • Tagi style wewnątrz komponentów
 • Selektory :host, :host-context i ::slotted
 • CSS custom properties

Biblioteki Web Components: Stencil

 • Wprowadzenie do Stencil
 • Konfiguracja projektu
 • Tworzenie komponentów Stencil
 • Wprowadzenie do JSX
 • Praca z Props
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentu
 • Definicja metod
 • Przygotowanie na produkcję

Biblioteki Web Components: LitElement

 • Wprowadzenie do LitElement
 • Porównanie ze Stencil
 • Budowa szablonów z lit-html
 • Stylowanie
 • Praca z Props
 • Obsługa zdarzeń
 • Cykl życia komponentu
 • Przygotowanie na produkcję

Web Components a popularne frameworki/biblioteki

 • Angular Elements
 • Web Components a Vue
 • Integracja z React

Podobne szkolenia