Techniczne aspekty eksploracji danych zgromadzonych w hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Mining

Czas trwania szkolenia:4 dni (32h)

Kod kursu:WEKA

Poziom zaawansowania:
pentaho

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Techniczne aspekty eksploracji danych zgromadzonych w hurtowni danych z wykorzystaniem Pentaho Data Mining

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie jest adresowane do programistów, architektów oraz administratorów aplikacji, którzy chcą tworzyć lub utrzymywać procesy eksploracji danych z wykorzystaniem Pentaho Data Mining (WEKA)
 • Szkolenie jest także kierowane do osób, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o pojęcia związane z hurtowniami danych (DWH) oraz ich realizacją z wykorzystaniem oprogramowania Pentaho Business Intelligence Suite

Wymagania

 • Podstawowa znajomość baz danych, podstawowa umiejętność programowania w języku Java

Zalety

 • Program obejmuje zarówno ogólne wprowadzenie w tematykę DM i DWH, jak i całościowe przedstawienie stosu produktowego Pentaho Data Mining
 • Szkolenie jest unikalne, gdyż tematyka poruszana w jego trakcie nie jest wyczerpująco ujęta w dostępnej literaturze, a wiedza na ten temat jest mocno rozproszona
 • Program jest ciągle uaktualniany ze względu na szybki rozwój rozwiązań, których dotyczy szkolenie
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie przekrojowej wiedzy dotyczącej projektowania, implementowania, monitorowania, uruchamiania, strojenia procesów DM
 • Odświeżenie wiedzy na temat podstawowych pojęć statystycznych
 • Poznanie najpopularniejszych algorytmów DM w szczegółach
 • Poznanie założenia hurtowni danych
 • Wybór właściwego zestawu narzędzi i technik dla własnych projektów
 • Skupienie na stosie produktowym wybudowanym wokół Pentaho Business Intelligence a w szczególności na Pentaho Data Mining (WEKA)

Program

Wstęp

 • Wprowadzenie do hurtowni danych
 • Platforma Pentaho BI Suite

Eksploracja danych

 • Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, eksploracja danych etc
 • Podstawy algorytmów eksploracji danych
 • Przegląd narzędzi eksploracji danych dostępnych na rynku

Pentaho Data Mining (WEKA)

 • Architektura
 • Weka GUI Chooser
 • Praca z Explorer’em

Preprocessing i praca z danymi

 • Format danych ARFF
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Odpowiedni dobór atrybutów np.: korelacja atrybutów a wyniki eksploracji danych etc
 • Filtrowanie i rodzaje filtrów w WEKA np.: filtrowanie, dyskretyzacja, normalizacja etc
 • Wizualizacja
 • Przetwarzanie dużych zbiorów danych, ograniczenia JVM 32bit
 • Przetwarzanie strumieni oraz uczenie przyrostowe

Klasyfikacja

 • Definicja problemu klasyfikacji
 • Odpowiedni zbiór danych uczących i testujących a wyniki klasyfikacji
 • Rodzaje algorytmów klasyfikacji dostępnych w WEKA
 • Najpopularniejsze algorytmy klasyfikacji w szczegółach
 • Walidacja krzyżowa, nadmierne dopasowanie
 • Interpretacja wyników klasyfikacji

Grupowanie

 • Definicja problemu grupowania
 • Odpowiedni zbiór danych uczących i testujących a wyniki grupowania
 • Rodzaje algorytmów grupowania dostępnych w WEKA
 • Najpopularniejsze algorytmy grupowania w szczegółach
 • Interpretacja wyników grupowania

Odkrywanie reguł asocjacyjnych

 • Definicja problemu odkrywania wzorców i reguł asocjacyjnych
 • Odpowiedni zbiór danych uczących i testujących a odkryte reguły
 • Rodzaje algorytmów odkrywania reguł asocjacyjnych dostępnych w WEKA
 • Najpopularniejsze algorytmy odkrywania reguł asocjacyjnych w szczegółach
 • Interpretacja odkrytych reguł

Ograniczanie i transformacja przestrzeni atrybutów

 • Definicja problemu selekcji, ograniczenia, transformacji atrybutów
 • Odpowiedni zbiór danych uczących i testujących a wybrane atrybuty
 • Rodzaje algorytmów ograniczania i transformacji przestrzeni atrybutów w WEKA
 • Najpopularniejsze algorytmy ograniczania i transformacji przestrzeni atrybutów w szczegółach
 • Interpretacja wyników

Pozostałe algorytmy i techniki eksploracji danych dostępne w WEKA

Rozbudowa możliwości WEKA

 • Pentaho Data Mining Plug-Ins
 • Własne algorytmy DM w WEKA

Wykorzystanie możliwości w połączeniu z innymi produktami Pentaho

 • Knowledge Flow Plugin oraz Pentaho Data Integration

Podobne szkolenia