Praktyczne wprowadzenie do Kanbana

Czas trwania szkolenia:1 dni (8h)

Kod kursu:KANBAN/F

Poziom zaawansowania:
kanban

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Praktyczne wprowadzenie do Kanbana

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do menadżerów, liderów i członków zespołów programistycznych

Zalety

 • Szkolenie wyróżnia się tym, że większość tematów jest wprowadzana przez symulacje i warsztaty
 • Dzięki warsztatowej formule uczestniczy szkolenia mogą praktycznie odczuć korzyści płynące z Kanbana
 • Prostota oraz elastyczność tej metody pozwolą na szybki wdrożenie jej w codziennej kulturze pracy zespołów programistycznych
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nabycie umiejętności organizowania pracy zespołów projektowych w sposób zapewniający przejrzystość, wysoką jakość, przewidywalność i równomierne tempo prac, dzięki poznaniu metody Kaban

Program

Źródła Kanbana: Lean Manufacturing, Teoria ograniczeń (Theory of Constraints)

Pryncypia Kanbana oraz ich interpretacja w praktyce

Znaczenie ograniczania pracy w toku (WIP)

Wizualizacja procesu produkcji oprogramowania - tablice Kanban

Mapowanie strumienia wartości

Metryki w Kanbanie: czas realizacji (Lead Time), przepustowość (Throughput), praca w toku (Work in Progress)

Wpływ WiP na Lead Time. Sposoby optymalizacji przepływu

Cumulative Flow Diagram i inne rodzaje wizualizacji metryk

Planowanie w Kanbanie

Kultura ciągłego doskonalenia procesu, identyfikacja usprawnień oraz eliminacja nieefektywności

Praktyki inżynierskie a Kanban

Podobne szkolenia