Podstawy programowania w Ruby

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:RUBY/F

Poziom zaawansowania:
rubysinatrabundlergems

Szkolenie na zamówienie

Szkolenie dostosowane do potrzeb Twojego zespołu. Dostępne wyłącznie na zamówienie.

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Icon with laptop

O szkoleniu Podstawy programowania w Ruby

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów, testerów, projektantów oraz inżynierów oprogramowania chcących zapoznać się z językiem Ruby

Wymagania

 • Od uczestników oczekiwana będzie podstawowa wiedza i umiejętności w innym, dowolnym języku obiektowym

Zalety

 • Szkolenie stawia na nowoczesne sposoby pracy oraz lekkie, nowoczesne biblioteki, które można wykorzystać przy dowolnych aplikacjach oraz bibliotekach w tym języku
 • Kameralne grupy - szkolenia technologiczne prowadzimy w grupach liczących do 8 osób. Pozwala to na indywidualne podejście oraz aktywizację każdego uczestnika
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu programowania i projektowania aplikacji w języku Ruby
 • Poznanie podstaw języka, pozwalające na tworzenie skryptów i podstawowych aplikacji
 • Możliwość wykorzystania poznanej wiedzy do pracy z wieloma narzędziami z ruchu DevOps m.in. Puppet, Chef czy Vagrant
 • Nacisk na zrozumienie filozofii języka i zastosowanie je w wytwarzanym oprogramowaniu zgodnie z jego duchem
 • Przekazanie bazy do zapoznania się z frameworkiem Ruby on Rails

Program

Wprowadzenie do Ruby

 • Poznanie filozofii języka
 • Ruby na dla innych języków obiektowych
 • Instalacja i konfiguracja (przygotowanie do pracy)
 • Dokumentacja języka
 • Pierwszy program

Podstawy języka

 • Identyfikatory
 • Wbudowane typy danych
 • Wyrażenia i instrukcje
 • Elementy programowania funkcyjnego
 • Funkcji

Programowanie obiektowe

 • Obiekty w Ruby
 • Klasy
 • Konstruktory
 • Atrybuty dla klas i obiektów
 • Metody dla klas i obiektów
 • Enkapsulacja
 • Dziedziczenie
 • Klasy abstrakcyjne

Wyjątki

 • Rodzaje wyjątków
 • Obsługa wyjątków
 • Wyjątki w dużych projektach

Moduły

 • Organizacja modułów
 • Mixins
 • Importowanie modułów

Operacje wejścia/wyjścia

 • Obsługa I/O
 • Obsługa plików i katalogowych
 • Serializacja danych

Wyrażenia regularne

 • Wprowadzenie do świata RegExp
 • Obsługa wyrażeń regularnych w Ruby

Podobne szkolenia