Podstawy języka UML2 w realnych projektach

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:UML2/RP

Poziom zaawansowania:
qualityrequirementsuml

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Podstawy języka UML2 w realnych projektach

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do osób, które chciałby poznać podstawy UML2
 • Przede wszystkim od strony analizy, ale również z wyszczególnieniem różnic między analizą i projektowaniem oraz przeglądem diagramów architektonicznych

Wymagania

 • Szkolenie opisuje proces modelowania od podstaw łącznie z wprowadzeniem do obiektowości, zatem brak wymagań wstępnych

Zalety

 • Szkolenie skupia się na najważniejszych i najczęściej używanych elementach języka UML od strony analitycznej z przedstawieniem podejścia projektowego i przeglądem architektury
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie podstaw umiejętności modelowania w notacji UML
 • Przedstawienie podejścia analitycznego i projektowego
 • Omówienie wybranych diagramów architektonicznych

Program

Wprowadzenie do UML

 • Projektowanie obiektowości
 • Czym jest modelowanie obiektowe
 • Czym jest, a czym nie jest UML
 • Podstawowe elementy
 • Mechanizmy rozszerzenia
 • Diagram a model

Model przypadków użycia

 • Aktor
 • Przypadek użycia
 • Asocjacja
 • Relacje include i extend
 • Dziedziczenie
 • Granica kontekstu

Modelowanie procesów biznesowych w organizacji

 • Proces biznesowy
 • Po co modelować procesy biznesowe
 • Diagram aktywności

Statyczne aspekty modelu analitycznego

 • Różnice między modelem projektowym a analitycznym
 • Diagram klas

Tworzenie dynamicznego modelu analitycznego

 • Diagram sekwencji
 • Model analityczny na diagramie sekwencji

Diagram maszyny stanowej

 • Stan prosty i złożony
 • Przejścia (proste, automatyczne, zwrotne, wewnętrzne)
 • Zdarzenia (czasowe, zmiany stanu, wywołanie, sygnał, all)
 • Sygnatura przejścia
 • Pseudo-stany
 • Predefiniowane czynności w stanie (entry, do, exit)
 • Historia płytka i głęboka

Przegląd podstaw modelu architektonicznego

 • Czym jest architektura systemu
 • Cele tworzenia architektury
 • Diagram komponentów
 • Diagram wdrożenia

Przegląd pozostałych diagramów UML (opcjonalne)

 • Diagram pakietów
 • Diagram obiektów
 • Diagram struktur połączonych
 • Diagram harmonogramowania
 • Diagram komunikacji
 • Diagram przeglądu interakcji

Podobne szkolenia