Zbieranie danych na temat użytkowników różnych serwisów to temat, który co prawda istnieje od momentu, kiedy stało się to technicznie możliwe (a więc…
Ilekroć poruszam temat Internetu Rzeczy zawsze pada pytanie dotyczące tego jak bardzo bezpieczna jest to technologia oraz czy można jej zaufać. Jest to…
"Co właściwie da mi przejście na chmurę?" --- to pytanie można usłyszeć bardzo często, czy to w kontekście dużej organizacji, która staje przed wyborem…
W poprzednim wpisie omówiłem czym jest integracja oraz przedstawiłem jeden z realnych scenariuszy, który możemy napotkać podczas wdrażania ESB w przedsiębiorstwie.…
Artykuł ten powstał nie po, to by omówić, czym jest integracja systemów od strony teoretycznej, ponieważ napisano już o tym mnóstwo książek, sporo artykułów,…
Kaggle, platforma znana głównie z konkursów w analizie danych, opublikowała ostatnio raport, w którym zestawia informacje o osobach zajmujących się analizą…
Jeśli przyjmiemy bardzo szerokie rozumienie pojęcia User Experience, jako *doświadczenie użytkownika obejmujące wszystkie aspekty interakcji z firmą,…
Jakie mogą być skutki błędów w kontraktach? Jednym z nich jest utrata środków, o czym niektórzy użytkownicy portfela Parity mieli okazję boleśnie przekonać…
Poznaliśmy już niektóre możliwości inteligentnych kontraktów w *blockchain* Ethereum. W tym wpisie dokładniej przedstawię jedno z ich zastosowań jakim…
Każdy z nas wykonuje swoją pracę najlepiej jak tylko potrafi, niezależnie od tego, którego momentu procesu wytwarzania oprogramowania ona dotyczy. Staramy…
Dotychczas w uruchomionym prywatnym łańcuchu bloków (ang. blockchain) Ethereum przechowywaliśmy rejestr transakcji oraz salda jego użytkowników. Poniżej…
Wszelkie projekty, czy ogólniej propozycje zmian powinny być spójne z modelem biznesowym. Projekt, którego wyniki nie są zgodne z postawionymi celami…