Wszelkie projekty, czy ogólniej propozycje zmian powinny być spójne z modelem biznesowym. Projekt, którego wyniki nie są zgodne z postawionymi celami…
> "Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? > To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść --- odparł Kot-Dziwak. >…
Przez ostatnie miesiące omawiałem różne techniki kryptograficzne. Nadeszła pora. aby pokazać w praktyce ich ciekawe zastosowania. Już w tytule zdradziłem,…
Jednym z mechanizmów uwierzytelnienia, jaki opisałem wcześniej, są kody uwierzytelniające wiadomość w skrócie nazywane MAC. Przyszła pora na przedstawienie…
> "Znajdź odpowiednią równowagę konkurencyjnych roszczeń różnych grup interesariuszy. Wszystkie roszczenia zasługują na uwagę, ale niektóre są ważniejsze…
"Jakość to pewien stopień doskonałości." Tymi słowami --- zaczerpniętymi od Platona --- chciałabym rozpocząć nowy cykl publikacji wprowadzających w świat…
Symetryczne szyfry blokowe szyfrują wiadomości o określonej długości, która jest charakterystyczna dla wybranego algorytmu (np. 16 bajtów dla algorytmu…
Dominującym modelem kultury organizacyjnej dla DevOps jest opisywany w '2016 State of DevOps Report' model stworzony przez Westruma. Chciałbym zaproponować…
Dotychczas zajmowałem się realizacją usług integralności oraz uwierzytelnienia przesłanych danych. Najwyższy czas zająć się tajnością, czyli takim ich…
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego dzięki której możliwe jest dofinansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców. Aby utrzymać…
Podczas szkoleń może zdarzyć się wszystko. Mimo to, trener nie powinien z góry zakładać, że będzie to coś niemiłego i stresującego. Większość warsztatów…
W poprzednim wpisie dotyczącym integralności pojawił się problem sprawdzenia, czy wiadomość pochodzi z oryginalnego źródła. Innymi słowy, czy została…