Lombok, czyli annotation driven development – zyski i zagrożenia

Rafał Pieńkowski
Ikona kalendarza
20 sierpnia 2020

Pisząc kod w javie i tworząc nowe klasy, często potrzebujemy napisać metody, które są praktycznie prawie takie same dla różnych klas. Na przykład, mając:

1public class User {
2private String username;
3private String email;
4}

Czyli zwykłą małą klasę trzymającą dane o użytkowniku, zapewne będziemy potrzebować utworzyć:

  • konstruktory (domyślny i z parametrami)
  • gettery i settery
  • equals i hashcode
  • toString

Zatem, nasza mała klasa rozrasta się z kilku linii do aż 60 (na rzecz czytelności artykułu, pominę wygenerowany przez IDE kod). Pomimo rozrostu, nie dodaliśmy żadnej logiki biznesowej. Nic to nie wniosło. Taki kod nazywamy boilerplate code – czyli kod, który nic nam nie wnosi, ale jest potrzebny do napisania, żeby aplikacja działała.

Lombok

Z pomocą przychodzi nam biblioteka lombok, która generuje owy boilerplate code na podstawie użytych adnotacji. Żeby zacząć korzystać z lomboka, dodajemy jego zależność:

1<dependency>
2<groupId>org.projectlombok</groupId>
3<artifactId>lombok</artifactId>
4</dependency>

Jeśli nie korzystamy ze Spring Boota, potrzebne nam będzie również dodanie wersji. Ekwiwalent 60 linijkowej klasy możemy zapisać teraz z pomocą kilku samowyjaśniających się adnotacji:

1@AllArgsConstructor
2@NoArgsConstructor
3@Getter
4@Setter
5@EqualsAndHashCode
6@ToString
7public class User {
8private String username;
9private String email;
10}

Jak widać, zaoszczędziliśmy wiele linijek kodu. Poszliśmy w stronę programowania deklaratywnego – mówimy, co chcemy mieć zrobione (używając adnotacji), a nie jak to ma być zrobione.

Przybyło jednak adnotacji – możemy użyć nawet „pewnego zbioru” adnotacji, jak np na poniższym przykładzie:

1@AllArgsConstructor
2@NoArgsConstructor
3@Data
4public class User {
5private String username;
6private String email;
7}

@Data zawiera w sobie @Getter, @Setter, @RequiredArgsConstructor, @ToString oraz @EqualsAndHashCode.

Również przydatną rzeczą jest @Builder – dzięki temu, będziemy mieć dostarczony builder pattern przy tworzeniu obiektów danej klasy.

Lombok – wady

No dobrze, nie mamy boilerplate kodu – czy są zatem jakieś wady?

Pierwszą, o której się pomyśli, to brak możliwości debugowania – nie postawisz breakpointa na adnotacji i nie zobaczysz parametrów metody. Okej – można wykonac proces tzw. delombok, i postawić breakpointa w wygenerowanym kodzie, ale wtedy cała zabawa zaczyna tracić sens. Mając zbiór adnotacji (potocznie, pejoratywnie, można to nazwać annotation driven development) łatwo pogubić się w tym gąszczu – np mając tak oznaczoną klasę:

1@Data
2@Value
3public class User {
4private final String username;
5private final String email;
6}

Nie od razu widzimy, które metody są wygenerowane, a które nie. Dopiero później możemy się przekonać, że @Value zawiera w sobie @AllArgsConstructor, @Data zawiera w sobie @RequiredArgsConstructor, natomiast w tym wszystkim brakuje nam... @NoArgsConstructor, czyli konstruktora domyślnego. Jaki może być tego skutek? Niektóre biblioteki do serializacji / deserializacji, jak np Jackson, wymagają konstruktora domyślnego – w przeciwnym wypadku, na konstruktor z parametrami należy nanieść stosowną adnotację. Niestety, wyjdzie to dopiero w runtimie...

Podsumowanie

Jak widać, stosowanie lomboka pozwala znacząco zredukować boilerplate code i tym samym przyspieszyć proces wytwarzania oprogramowania oraz zwiększyć czytelność kodu. Jednak nie zapominajmy o rozsądku, żeby pewnego dnia nie znaleźć się w gąszczu samych adnotacji, ponieważ w przypadku jakiegoś błędu, namierzenie jego przyczyny jest dużo trudniejsze.

Przeczytaj także

Ikona kalendarza

16 maj

Wdrożenie systemu Omega-PSIR w Uniwersytecie Medycznym w Warnie

W maju 2023 roku firma Sages miała zaszczyt podpisać umowę na pierwsze zagraniczne wdrożenie systemu Omega-PSIR z Uniwersytetem Medyc...

Ikona kalendarza

23 kwiecień

Chatbot w e-commerce: Jak stworzyć narzędzie, które rozumie klientów?

Odkryj, jak chatboty AI rewolucjonizują e-commerce, wspierając zakupy i komunikację z klientami dzięki zaawansowanym algorytmom i int...

Ikona kalendarza

18 kwiecień

400 mln złotych na dostępność uczelni: Jak skorzystać ze środków FERS?

Uczelnie w Polsce mogą uzyskać do 97% wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, eliminując bariery dla os...