Zaawansowane programowanie w R

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:R/ADVPROG

Poziom zaawansowania:
analysis

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Zaawansowane programowanie w R

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie przygotowane zostało z myślą o osobach mających już za sobą pierwsze doświadczenia z językiem R, które zainteresowane są opanowaniem jego kompletnej składni, poznaniem związanych z nim dobrych praktyk programistycznych oraz zdobyciem umiejętności analizowania i udoskonalania napisanego przez siebie kodu. Na szkoleniu skorzystają analitycy danych, badacze danych, statystycy oraz programiści, którzy w swojej pracy chcą swobodnie wykorzystywać pełne spektrum możliwości języka

Wymagania

 • Efektywne skorzystanie ze szkolenia wymaga posiadania podstawowej teoretycznej wiedzy na temat programowania w języku R popartej pierwszymi doświadczeniami w pracy z tym językiem, które pozwolą uczestnikowi na sprawne operowanie jego podstawową składnią
 • W szczególności uczestnik szkolenia powinien znać podstawy tworzenia instrukcji warunkowych (if), pętli (for, while) oraz prostych funkcji. Powinien również orientować się w podstawowych strukturach danych wykorzystywanych w R (wektor, lista, ramka danych)

Zalety

 • Szkolenie skupia się na przedstawieniu szerokiego wachlarza zagadnień programistycznych związanych z pracą w języku R
 • Jest ono źródłem solidnej dawki wiedzy na temat samego języka, jak również dobrze do niego dopasowanych technik programistycznych
 • Ma ono na celu wyrobienie w uczestnikach umiejętności swobodnego posługiwania się językiem oraz optymalnego doboru narzędzi programistycznych do rozwiązywanego zadania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Opanowanie umiejętności sprawnej oraz efektywnej pracy z zaawansowanymi aspektami języka R
 • Poznanie użytecznych, nietrywialnych elementów składni języka
 • Zapoznanie się ze sposobami diagnozowania i ulepszania własnego kodu
 • Poznanie dobrych praktyk programowania funkcyjnego oraz obiektowego w R
 • Nauka zwiększania funkcjonalności języka poprzez tworzenie własnych pakietów

Program

Wprowadzenie do R jako języka programowania

Przygotowanie środowiska pracy

 • Edytowanie plików konfiguracyjnych R
 • Konfigurowanie RStudio
 • Zapoznanie z różnymi interpreterami R

Szybkie przypomnienie podstawowej składni języka R

 • Główne typy danych
 • Operowanie na danych
 • Warunkowe wykonanie kodu
 • Wykonywanie kodu w pętli
 • Podstawy tworzenia funkcji
 • Przypomnienie użytecznych funkcji

Ogólne zaawansowane aspekty języka R

 • Zaawansowane aspekty tworzenia funkcji
 • Zasady ustalania zasięgu widoczności
 • Obsługa błędów

Budowanie warsztatu diagnostycznego z RStudio

 • Debugowanie - poszukiwanie błędów w kodzie
 • Profilowanie - poprawianie wydajności kodu
 • Testowanie - tworzenie testów jednostkowych

Programowanie funkcyjne

 • Wstęp do programowania funkcyjnego
 • Użyteczne wzorce programowania funkcyjnego
 • Wykorzystanie programowania funkcyjnego w R

Programowanie obiektowe

 • Wstęp do programowania obiektowego
 • Obiektowość z wykorzystaniem klas S3 i S4
 • RC - ten sam język, inne podejście do obiektowości
 • Wybór najlepszego mechanizmu obiektowości dla siebie

Tworzenie własnych pakietów

 • Ogólna struktura pakietu
 • Budowanie pakietu
 • Dodawanie funkcji oraz danych do pakietu
 • Dokumentowanie pakietu
 • Testowanie stworzonego pakietu
 • Współpraca z innymi językami programowania

Podobne szkolenia