Podstawy programowania w R

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:R/F

Poziom zaawansowania:
analysis

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Podstawy programowania w R

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Każda osoba, która zajmuje się analizą oraz modelowaniem danych i która chciałaby nauczyć się podstaw programowania w języku R (z różnych branży - od danych bankowych i ubezpieczeniowych, przez dane marketingowe, a także medyczne)
 • Jeśli więc chcesz usprawnić swoją pracę przez automatyzację pewnych procesów, lepiej prezentować swoje wyniki na czytelnych wykresach lub po prostu jeszcze łatwiej analizować dane - ten kurs jest dla Ciebie!

Wymagania

 • Znajomość dowolnego języka programowania może znacząco ułatwić przyswajanie materiału

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie użytkownika w środowisko programistyczne R oraz narzędzia niezbędne do pracy (RStudio)
 • Zapoznanie z podstawowymi strukturami i typami danych
 • Podstawy programowania w języku R
 • Podstawowe zagadnienia związane z analizą danych ilościowych i jakościowych
 • Wizualizacja danych

Program

Wprowadzenie do środowiska R

 • Instalacja i konfiguracja R oraz IDE
 • Użytkowanie R
 • System pomocy
 • Korzystanie z wbudowanych funkcji

Podstawowe typy i struktury danych

 • Typy zmiennych
 • Obiekty, ich podstawowe własności (wektory, macierze, zmienne tekstowe, listy i ramki danych) oraz operacje na nich
 • Modyfikacja napisów z użyciem pakietu „stringi”
 • Data i czas w R

Elementy programowania w R

 • Podstawy języka R
 • Operacje zwektoryzowane jako główna cecha tego języka
 • Instrukcje sterujące przepływem kodu
 • Tworzenie własnych skryptów i funkcji

Podstawy analizy danych

 • Wczytywanie danych z plików w różnych formatach
 • Podstawowe operacje na ramkach danych
 • Statystyki opisowe

Graficzna prezentacja wyników

 • Generowanie wykresów
 • Grafika nisko* i wysokopoziomowa
 • Zapisywanie wykresów w formatach jpg/pdf

Wybrane zaawansowane zagadnienia związane z programowaniem w R

 • Profilowanie kodu
 • Optymalizacja
 • Obliczenia równoległe (wielowątkowe)

Podobne szkolenia