Szkolenie dostępne na zamówienie

Tworzenie Aplikacji z R Shiny

Najpopularniejszy framework do tworzenia aplikacji opartych o dane w R

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:R/SHINY

reportingr-shinyvisualisation

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

Tworzenie Aplikacji z R Shiny

Cele szkolenia

 • Opanowanie umiejętności wykorzystania Shiny do sprawnego tworzenia aplikacji opartych o dane w R
 • Poznanie podstaw Shiny pozwalających na szybkie tworzenie prostych aplikacji, takich jak interaktywne wykresy, nieskomplikowane symulacje, niewielkie interaktywne raporty lub dashboardy
 • Nauka wybranych nietrywialnych aspektów pracy z Shiny, umożliwiających rozszerzanie aplikacji o ciekawe i użyteczne funkcjonalności, jak na przykład dynamicznie zmieniające swoją zawartość komponenty, czy interfejsy użytkownika oparte o własne szablony
 • Poznanie podstaw pracy z wybranymi pakietami wspierającymi Shiny, dostarczających nowych inspiracji do rozbudowy aplikacji, oferując nowe komponenty interfejsu użytkownika oraz proponując nowe spojrzenie na dobrze znane komponenty takie jak tabele czy wykresy
 • Opanowanie umiejętności korzystania z dużego spektrum możliwości Shiny na potrzeby budowy złożonych aplikacji, takich jak narzędzie wspierające pracę z modelem statystycznym

Dla kogo?

 • Szkolenie Szkolenie R-Shiny jest adresowane do szerokiego grona użytkowników języka R (analityków danych, badaczy danych, statystyków oraz programistów), którzy zainteresowani są zwiększeniem użyteczności, atrakcyjności oraz dostępności wyników swojej pracy dla końcowego odbiorcy, poprzez opanowanie umiejętności opakowywania tych wyników w wygodne w użyciu, atrakcyjne wizualnie oraz funkcjonalne aplikacje Shiny. Szkolenie pozwala opanować zarówno podstawowe, jak również wybrane zaawansowane aspekty tego zagadnienia. Na udziale w nim skorzysta każdy, kto pierwsze kroki z R ma już za sobą i chciałby nauczyć się prezentować wyniki swojej pracy w atrakcyjnej, funkcjonalnej i łatwo dostępnej formie

Zalety

 • Szkolenie R-Shiny kładzie nacisk na aktywny udział uczestników w procesie tworzenia aplikacji Shiny wplatając w ten proces jako tło niezbędne treści wykładowe. Tak położone akcenty pozwalają uczestnikowi szkolenia zakończyć je z kompletną wiedzą niezbędną do samodzielnego tworzenia, diagnozowania, ulepszania i wdrażania aplikacji Shiny
 • Ponadto, szkolenie może być zorganizowane wokół tworzenia różnych aplikacji Shiny. W szczególności przy odpowiednio wczesnym ustaleniu z prowadzącym, może ono uwzględniać wspólne preferencje uczestników co do obszaru zastosowań na którym chcieliby się skupić (np. raportowanie, prezentacja wyników modelowania) oraz fragmentów szkolenia, na które chcieliby położyć nacisk
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Efektywne skorzystanie ze szkolenia wymaga posiadania podstawowej wiedzy w zakresie programowania w R
 • W szczególności przydatna będzie znajomość podstawowej składni języka (instrukcja warunkowa if, pętla for, umiejętność tworzenia własnych prostych funkcji) oraz minimalne doświadczenie w zakresie operowania na ramkach danych i tworzenia prostych wykresów

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wstęp do Shiny

 • Wprowadzenie do Shiny
 • Wprowadzenie do programowania reaktywnego
 • Ogólny schemat aplikacji Shiny

Podstawy konstrukcji interfejsu użytkownika

 • Określenie struktury interfejsu - proste layouty
 • Sterowanie aplikacją - najważniejsze komponenty wejścia
 • Prezentacja wyników - najważniejsze komponenty wyjścia
 • Dodawanie statycznych elementów

Podstawy konstrukcji i użytkowania serwera

 • Mechanika serwera Shiny
 • Najważniejsze funkcje renderujące wyniki
 • Cykl życia aplikacji

Tworzenie funkcjonalnych interfejsów użytkownika

 • Layouty dla rozbudowanych aplikacji
 • Przegląd dostępnych komponentów wejścia
 • Przegląd dostępnych komponentów wyjścia
 • Tworzenie interfejsów z dynamicznymi elementami
 • Nadawanie interfejsowi niepowtarzalnego stylu
 • Szablony - pełna kontrola nad interfejsem

Wydajność i niezawodność aplikacji

 • Modularyzacja
 • Debugowanie
 • Profilowanie
 • Optymalizacja

Wdrażanie aplikacji

 • Aplikacja Shiny jako zestaw skryptów
 • Aplikacja Shiny jako samodzielna aplikacja webowa

Programowanie reaktywne w Shiny

 • Aplikacja Shiny, a programowanie reaktywne
 • Funkcje Shiny wspierające programowanie reaktywne

Zadania specjalne

 • Shiny Dashboard
 • Shiny Gadget

Pakiety wspierające Shiny

 • Upiększanie interfejsu użytkownika
 • Powiększanie palety komponentów
 • Tworzenie funkcjonalnych tabel
 • Tworzenie interaktywnych wykresów

Autorem szkolenia jest Paweł Jamer

Menedżer zespołów zaawansowanej analityki (data science, artificial intelligence, machine learning), trener data science i computer science oraz wykładowca. W swojej prawie 15 letniej karierze zawodowej realizował projekty z obszaru zaawansowanej analityki dla branży finansowej, HoReCa, energetycznej oraz IT. Miał również okazję uczestniczyć w projektach naukowych dotyczących NLP, computer vision oraz modelowania rynków finansowych. Jako osoba wiecznie głodna wiedzy, studiował dotychczas matematykę,…