Tworzenie usług sieciowych w ASP.NET Core

2950 PLN+23% VAT (3628 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/RESTAPI

Poziom zaawansowania:
web-services

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

22 maj
Trwają zapisy na szkolenieOferta specjalna

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

2950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

16 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

2950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

18 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

2950 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie usług sieciowych w ASP.NET Core

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, którzy chcą tworzyć wydajne usługi sieciowe zgodnie z zasadami RESTfull.

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Praktyczna znajomość języka C#

Zalety

 • Typowe scenariusze spotykane w rzeczywistych aplikacjach
 • Dobre praktyki
 • Praktyczne warsztaty

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności tworzenia usług sieciowych w środowisku .NET

Program

Wprowadzenie

 • .NET CLI
 • Protokół HTTP

Budowanie aplikacji webowej

 • Porównanie CreateBuilder, CreateSlimBuilder, CreateEmptyBuilder

Konfiguracja

 • Pobieranie konfiguracji
 • Standardowi dostawcy konfiguracji
 • Konfiguracja zależna od środowiska

Wstrzykiwanie zależności

 • Rejestracja usług
 • Porównanie cykli życia usługi
 • Pobieranie usługi na podstawie typu
 • Pobieranie usługi na podstawie klucza

Minimal Api

 • Mapowanie akcji
 • Mapowanie tras
 • Reguły tras
 • Grupowanie tras
 • Przekazywanie parametrów
 • Zastosowanie atrybutów FromRoute, FromQuery, FromServices, FromHeader, AsParameters
 • Wysyłanie danych
 • Obsługa formularzy
 • Walidacja danych
 • Formatowanie odpowiedzi
 • Pobieranie plików
 • Zastosowanie filtrów
 • Request Short Circuiting
 • Dokumentowanie usługi (OpenApi)
 • Wersjonowanie usług

Przechwytywanie wyjątków

 • Własna implementacja

Pamięć podręczna

 • Przechowywanie odpowiedzi

Utworzenie klienta usługi

 • Podstawowe użycie
 • Nazwani klienci
 • Silnie typowani klienci
 • Generowanie klienta (Refit)
 • Warstwa pośrednia komunikatów wychodzących
 • Ponawianie żądań (Poly)

Warstwy pośrednie (Middleware)

 • Zasada działania
 • Utworzenie własnej warstwy pośredniej
 • Ograniczenie ilości zapytań

Diagnostyka

 • Logowanie informacji
 • Zapisywanie własnych informacji

Kontrola kondycji

 • Rejestracja diagnostyki
 • Diagnostyki wbudowane
 • Utworzenie własnej diagnostyki
 • Wizualizacja diagnostyki

Aplikacje czasu rzeczywistego

 • Server Sent Events
 • WebSockets
 • Signal-R

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie
 • Tokeny JWT
 • Użycie narzędzia user-jwts
 • Autoryzacja oparta o role
 • Autoryzacja oparta o poświadczenia
 • Własny magazyn danych

Wdrożenie

 • Windows
 • Linux
 • Docker

Podobne szkolenia