Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET Core Razor Pages

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/RAZORPAGES

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

10 czerwiec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

7 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji webowych w ASP.NET Core Razor Pages

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów, którzy chcą wykorzystać znajomość .NET i C# do tworzenia aplikacji webowych

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Praktyczna znajomość języka C#
 • Podstawa znajomość języka HTML

Zalety

 • Utworzenie kompletnej aplikacji webowej
 • Typowe scenariusze spotykane w rzeczywistych aplikacjach
 • Szkolenie jest prowadzone w najnowszej stabilnej wersji ASP.NET Core
 • Poznanie dobrych praktyk
 • Praktyczne warsztaty

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji webowych w technologii Razor Pages
 • Prawidłowy podział aplikacji na warstwy
 • Kompozycja stron w oparciu o komponenty
 • Poznanie składni Razor

Program

Wprowadzenie do Razor Pages

 • Porównanie Razor Pages i MVC
 • Utworzenie aplikacji
 • Struktura projektu

Strony (Pages)

 • Utworzenie strony
 • Osadzanie kodu w C#
 • PageModel
 • Podział prezentacji i kodu C#
 • Widoki częściowe (Partial Views)

Układy (Layouts)

 • Utworzenie własnego układu
 • Zagnieżdżanie układów
 • Sekcje

Pomocnicy znaczników (Tag Helpers)

 • Utworzenie własnego pomocnika
 • Przekazywanie parametrów

Komponenty (View Components)

 • Utworzenie własnego komponentu
 • Przekazywanie parametrów
 • Utworzenie znacznika dla komponentu

Routing i nawigacja

 • Definiowanie tras
 • Przekazywanie parametrów tras
 • Ograniczenia tras
 • Przekazywanie parametrów zapytań
 • Nawigacja pomiędzy stronami

Formularze

 • Tworzenie formularzy
 • Wiązanie danych
 • Wysyłanie danych
 • Wysyłanie plików

Sprawdzanie poprawności danych

 • Walidacja po stronie serwera
 • Walidacja po stronie klienta
 • Walidacja za pomocą FluentValidation
 • Zdalne walidacje

Wstrzykiwanie zależności

 • Rejestrowanie usług
 • Wstrzykiwanie w widoku
 • Wstrzykiwanie w PageModel

Konfiguracja aplikacji

 • Pobieranie konfiguracji z pliku
 • Konfiguracja zależna od środowiska

Zarządzanie stanem aplikacji

 • Ukryte pola formularzy
 • Zapytania (Query String)
 • Dane trasy (RouteData)
 • Ciasteczka (Cookies)
 • Dane tymczasowe (TempData)
 • Stan sesji
 • Pamięć podręczna

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie
 • Tokeny JWT
 • Autoryzacja oparta o role
 • Autoryzacja oparta o poświadczenia
 • Ukrywanie stron na podstawie autoryzacji
 • Ukrywanie fragmentów widoków na podstawie autoryzacji

Podobne szkolenia