Redis dla programistów .NET

3550 PLN+23% VAT (4366 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/REDIS

Poziom zaawansowania:
nosqlredis

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

22 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

13 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3550 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Redis dla programistów .NET

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programistów oraz architektów, którzy chcą zoptymalizować aplikacje .NET pod względem wydajności z użyciem tej bazy danych, oraz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu NoSQL.

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Praktyczna znajomość języka C#

Zalety

 • Zwiększenie wydajności aplikacji dzięki efektywnemu wykorzystaniu Redis
 • Zwiększenie skalowalności rozwiązań w zależności od potrzeb biznesowych
 • Zwiększenie odporności na awarie w celu zapewnienia wysokiej dostępności aplikacji
 • Poszerzenie horyzontów technicznych o zastosowanie baz danych NoSql

Cele szkolenia

 • Poznanie zasady działania Redis i zastosowań w rzeczywistych projektach
 • Poznanie dostępnych struktur danych w Redis i ich przypadków użycia
 • Nabycie umiejętności w pracy z systemami rozproszonymi

Program

Wprowadzenie do Redis

 • Zasada działania
 • Zastosowania
 • Instalacja z użyciem Docker
 • Wydajność obliczeniowa

Narzędzia

 • CLI
 • RedisInsight

Klucze

 • Podstawowe operacje
 • Klucze ograniczone czasowo

Typy danych

 • Ciąg (String)
 • Lista (List)
 • Zbiór uporządkowany (Set)
 • Tablica asocjacyjna (Hash)
 • Zbiór nieuporządkowany (Sorted Set)
 • Zbiór przestrzenny (Geospatial)
 • Zbiór probalistyczny (HyperLogLog)
 • Mapa bitowa (Bitmap)
 • Strumień (Stream)

Mechanizmy

 • Publikacja i odbieranie wiadomości (Pub/Sub)
 • Obsługa transakcji
 • Śledzenie kluczy

Programowanie

 • Skrypty w języku Lua
 • Tworzenie funkcji

Skalowanie

 • Utworzenie klastra
 • Rozwiązanie problemu CROSSSLOT

Zarządzanie

 • Kopie bezpieczeństwa
 • Uwierzytelnianie
 • Użytkownicy i uprawnienia

Rozszerzenia (Redis Stack)

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe (RediSearch)
 • Obsługa dokumentów JSON (RedisJSON)

Integracja z .NET

 • Utworzenie klienta Redis
 • Obsługa dokumentów

Podobne szkolenia