Tworzenie aplikacji w Blazor

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:NET/BLAZOR

Poziom zaawansowania:

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

6 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

8 maj
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

4 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Marcin Sulecki

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji w Blazor

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, którzy chcą wykorzystać znajomość .NET i C# do tworzenia interaktywnych aplikacji webowych.

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Praktyczna znajomość języka C#
 • Podstawowa znajomość języka HTML

Zalety

 • Utworzenie kompletnej aplikacji webowej
 • Typowe scenariusze spotykane w rzeczywistych aplikacjach
 • Poznanie dobrych praktyk
 • Praktyczne warsztaty

Cele szkolenia

 • Zdobycie umiejętności tworzenia aplikacji webowych w technologii Blazor WebAssembly
 • Prawidłowy podział aplikacji na warstwy
 • Kompozycja stron w oparciu o komponenty
 • Poznanie składni Razor

Program

Wprowadzenie do Blazor

 • Porównanie Blazor Server Side i Blazor WebAssembly
 • Utworzenie projektu
 • Struktura projektu

Strony (Pages)

 • Utworzenie strony
 • Osadzanie kodu w C#
 • Podział prezentacji i kodu C# (partial class)

Układy (Layouts)

 • Utworzenie własnego układu
 • Nadpisywanie układu
 • Zagnieżdżanie układów
 • Dziedziczenie układów

Komponenty

 • Utworzenie własnego komponentu
 • Przekazywanie parametrów
 • Zastosowanie parametrów kaskadowych
 • Generowanie fragmentów
 • Wiązanie danych (Binding)
 • Zdarzenia (EventCallback)

Routing i nawigacja

 • Definiowanie tras
 • Przekazywanie parametrów tras
 • Ograniczenia tras
 • Przekazywanie parametrów zapytań
 • Nawigacja pomiędzy stronami

Formularze

 • Tworzenie formularzy
 • Sprawdzanie poprawności danych
 • Wysyłanie danych
 • Wysyłanie plików

Wstrzykiwanie zależności

 • Wstrzykiwanie na stronie
 • Wstrzykiwanie w klasach częściowych

Komunikacja z REST API

 • Utworzenie usługi Minimal Api
 • Utworzenie nazwanego klienta HTTP
 • Wysyłanie żądań i pobieranie danych

Konfiguracja aplikacji

 • Pobieranie konfiguracji z pliku
 • Konfiguracja zależna od środowiska

Dostosowanie wyglądu aplikacji

 • Zastosowanie stylów kaskadowych CSS
 • Izolacja arkuszy stylów kaskadowych CSS

Integracja z JavaScript

 • Wywołanie funkcji JavaScript z Blazor
 • Wywołanie funkcji Blazor z JavaScript
 • Izolacja skryptów JavaScript

Zarządzanie stanem aplikacji

 • Zachowanie danych w Local Storage
 • Zachowanie danych w Session Storage

Aplikacje czasu rzeczywistego

 • Utworzenie Huba Signal-R
 • Wysyłanie wiadomości
 • Odbieranie wiadomości w Blazor

Optymalizacja aplikacji

 • Wirtualizacja komponentów
 • Opóźnione ładowanie modułów

Bezpieczeństwo

 • Uwierzytelnianie
 • Tokeny JWT
 • Autoryzacja oparta o role
 • Autoryzacja oparta o poświadczenia
 • Ukrywanie stron na podstawie autoryzacji
 • Ukrywanie fragmentów widoków na podstawie autoryzacji

Podobne szkolenia