Tworzenie aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Windows Azure

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:AZURE

Poziom zaawansowania:
cloudcloud-computinghigh-availabilityscalability

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Tworzenie aplikacji w chmurze z wykorzystaniem Windows Azure

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów i inżynierów systemów informatycznych chcących rozszerzyć swoje umiejętności o umiejętność obsługi platformy chmurowej Windows Azure

Wymagania

 • Umiejętności posługiwania się środowiskiem Visual Studio
 • Podstawowej znajomości języka C#
 • Zalecana podstawowa znajomość ASP.NET
 • Podstawowa wiedza z zakresu relacyjnych baz danych

Zalety

 • Mocną stroną szkolenia jest duża ilość zajęć praktycznych skierowanych na użycie platformy Windows Azure w produkcyjnych projektach
 • Pokazane zostaną rozwiązania mające na celu stworzenie wysoce wydajnego i skalowalnego środowiska mogącego obsłużyć dużą liczbę klientów
 • W trakcie szkolenia uczestnicy uzyskają także liczne praktyczne porady bazujące na dotychczasowych doświadczeniach autora z tą platformą chmurową
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat wykorzystania platformy Windows Azure do tworzenia wysoce skalowanych aplikacji w chmurze
 • Wykonanie praktycznego projektu obejmującego swoim zakresem zaprezentowany materiał teoretyczny
 • Poznają atutów i ograniczeń platformy Windows Azure oraz przygotowanie do wykorzystania jej w swoich aplikacjach
 • Zapoznanie się z problemami jakie można napotkać w trakcie wdrażania swoich projektów na platformę Azure oraz ich rozwiązaniami
 • Zrozumienie zalet płynących z zastosowania platform chmurowych
 • Zdobycie umiejętności z zakresu obsługi Windows Azure
 • Nauczenie uczestników praktycznego wykorzystania usług dostępnych w ramach Windows Azure
 • Przygotowanie uczestników do używania najważniejszych elementów Windows Azure

Program

Wstęp

 • Czym jest Cloud Computing
 • Zastosowania platform chmurowych
 • Zalety techniczne i biznesowe rozwiązań Cloud Computing
 • Porównanie platformy Windows Azure wobec konkurencyjnych platform chmurowych

Wprowadzenie do platformy Windows Azure

 • Historia powstawia i rozwoju Windows Azure
 • Omówienie dostępnych w ramach Windows Azure funkcjonalności
 • Panel zarządzania platformą Azure

Wprowadzenie do Windows Azure PowerShell

 • Instalacja i konfiguracja Windows Azure PowerShell
 • Podgląd dostępnych komend zarządzających subskrypcja
 • Lokalizacja Data Center
 • Zalety i ograniczania Windows Azure PowerShell

Usługi hostowania aplikacji

 • Moduł Websites
 • Moduł Virtual Machines
 • Porównanie wad oraz zalet Websites i Virtual Machines
 • Rola Cloud Service
 • Load Balancing w obrębie Cloud Service
 • Konfiguracja endpointów
 • Skalowanie elementów architektury
 • Konfiguracja Availability Set i redundancja

Obsługa Azure Storage

 • Czym jest Azure Storage
 • Typy magazynów danych
 • Proces tworzenia nowych dysków i podłączania ich pod maszyny
 • Wykorzystanie Azure Storage w aplikacji
 • Zewnętrzny dostęp do Azure Storage

Sieci wirtualne

 • Czym są sieci wirtualne
 • Zalety i wady sieci wirtualnych
 • Tworzenie własnych sieci wirtualnych
 • Konfiguracja statycznych IP z wykorzystaniem Windows Azure PowerShell
 • Łączenie kilku sieci wirtualnych

Pierwsza aplikacja Windows Azure

 • Instalacja Azure SDK
 • Dostępne szablony aplikacji na platform Azure
 • Konfiguracja subskrypcji w Visual Studio
 • Publikowanie strony internetowej ASP .NET w ramach Azure Websites
 • Debugowanie aplikacji na platformie Windows Azure

Wprowadzenie do SQL Azure

 • Ograniczenia SQL Azure wobec MS SQL
 • Proces skalowania bazy danych
 • Kontrola dostępu do SQL Azure
 • Zarządzanie bazą danych
 • Wykorzystanie SQL Azure w aplikacji

Azure Redis Cache

 • Jakie zalety płyną z zastosowania cache w aplikacji
 • Wprowadzenie do baz Redis
 • Dostępne instancje Redis i różnice między nimi
 • Użycia Redis Cache w aplikacji

Wykorzystanie platformy Azure w środowiskach produkcyjnych

 • Dobór parametrów architektury
 • Optymalizacje kosztów
 • Bezpieczeństwo dostępu do zasobów

Podobne szkolenia