Projektowanie wysoko dostępnych oraz skalowalnych architektur w Microsoft Azure

3350 PLN+23% VAT (4120 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:AZURE/HA

Poziom zaawansowania:
cloudcloud-computinghigh-availabilityscalability

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

2 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Przemysław Chmielecki

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

28 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

7 styczeń
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

3350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Projektowanie wysoko dostępnych oraz skalowalnych architektur w Microsoft Azure

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Osób, które mają bezpośredni wpływ na organizację pracy (managerowie, architekci, liderzy zespołów) lub pośrednie oddziaływanie na nią (np. programiści, testerzy, inżynierowie wdrożenia bądź utrzymania)

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy projektowej w branży IT (różne stanowiska)
 • Podstawowa znajomość platformy Azure
 • Podstawowa znajomość wybranego języka programowania (ogólne koncepcje)

Zalety

 • Szkolenie bazuje na wielu praktycznych przykładach, które pokazują mnogość oraz funkcjonalność chmury Azure pod kątem zapewniania zarówno skalowalności, jak i bezawaryjności rozwiązań
 • Uczestnicy będą mogli zweryfikować swoje dotychczasowe architektury pod kątem bezpieczeństwa z punktu widzenia firmy, a także rozbudować je o elementy, które zapewnią stabilność oraz wysoką dostępność
 • W trakcie szkolenia zostanie przedstawiona bogata wiedza teoretyczna będąca podstawą wielu chmurowych usług

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie w meandry pracy architekta chmurowego
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych wzorców i praktyk, które umożliwiają zaprojektowanie architektury chmurowej w taki sposób, aby zabezpieczyć się przed zdarzeniami losowymi, jak i działaniami osób trzecich

Program

Wprowadzenie do architektury

Czym jest architektura

Rodzaje architektur

Kim jest architekt, podstawy tej roli

Praca z wymaganiami

Identyfikowanie celów biznesowych

Zbieranie wymagań

Praca z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

Praca z interesariuszami

Identyfikowanie interesariuszy

Narzędzia do pracy z interesariuszami

Praca z architekturą Azure

Azure Architecture Center

Azure Portal

Przegląd narzędzi dla architekta

Podstawowe koncepcje w architekturze

 • Resiliency - architektura „sprężysta”
 • High availability
 • Disaster recovery
 • Business continuity
 • Data backup / Data replication / Data retention

Definiowanie wymagań oraz projektowanie odpornych architektur

 • Dekompozycja rozwiązania
 • RTO/RPO
 • Service Level Agreement (SLA) - co to oznacza?
 • Redundancja (Availability Sets, Availability Zones, Paired Regions)
 • Odporne strategie (retry, load balancing, throttling, circuit breaker)

Testowanie oraz deployment

 • Testowanie architektury pod kątem krytycznych scenariuszy
 • Infrastructure as code
 • Immutable infrastructure
 • Blue-green deployment
 • Canary releases

Monitorowanie architektury

 • Sposoby na zbieranie logów w Azure
 • Zbieranie wymagań co do monitorowania budowanych serwisów
 • Monitorowanie dostępności
 • Monitorowanie performance
 • Monitorowanie SLA
 • Magazynowanie logów
 • Analiza oraz wizualizacja logów

High Availability

 • HA w Azure
 • Strategie dla HA
 • Fault domain/Update domain
 • Replikacja danych w Azure SQL i bazach NoSQL
 • Replikacja magazynu Azure Storage
 • Availability Set w wirtualnych maszynach Azure

Disaster Recovery

 • Replikacja wirtualnych maszyn za pomocą Azure Site Recovery
 • Dystrybucja ruchu używając Azure Traffic Manager i Azure Front Door
 • Scenariusze katastrof
 • Odzyskiwanie danych
 • Topologie wdrożeń pod kątem Disaster Recovery

Wysoka dostępność w różnych usługach Azure

Zabezpieczanie się przed przypadkowym usunięciem zasobów

Porównanie z innymi chmurami

Podobne szkolenia