Budowanie rozwiązań serverless/FaaS w chmurze AWS

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:SERVERLESS/AWS

Poziom zaawansowania:
awscloudserverlesslambda

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Budowanie rozwiązań serverless/FaaS w chmurze AWS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane jest do programistów, specjalistów IT oraz architektów oprogramowania, którzy chcą poznać bądź poszerzyć wiedzę związaną z architekturą serverless

Wymagania

 • Znajomość Java / Node.js oraz wybranego IDE
 • Podstawowa znajomość chmury AWS

Zalety

 • Zapoznanie z najpopularniejszymi frameworkami
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Omówienie podstawowych usług AWS wraz z ich najważniejszymi funkcjami
 • Poruszenie popularnych błedów popełnianych przy projektowaniu architektur serverless
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją serverless w chmurze AWS
 • Pisanie własnych funkcji Lambda oraz ich lokalne testowanie
 • Integracje z najpopularniejszymi usługami w chmurze AWS
 • Projektowanie kompletnych rozwiązać opartych o architekturę serverless

Program

Wprowadzenie do AWS

 • Podstawowe usługi w chmurze AWS
 • Bezpieczeństwo z IAM
 • CloudWatch
 • Praca z AWS

Wprowadzenie do serverless

 • Architektura serverless
 • Przegląd rozwiązań serverless
 • Vendor lock-in

AWS Lambda

 • Wprowadzenie do AWS Lambda
 • Lokalne uruchomienie
 • Podstawowe integracje
 • Architektura heksagonalna
 • Testowanie funkcji Lambda

AWS Lambda - zaawansowane przypadki użycia

 • Własny runtime
 • Orkiestracja za pomocą AWS Step Functions
 • Lambda w VPC

Bazy danych

 • DynamoDB
 • Aurora Serverless

Integracje

 • REST API z API Gateway
 • Uwierzytelnianie z Cognito
 • Kolejki i notyfikacje - SQS i SNS

Storage S3

 • Hostowanie statycznych stron WWW

Machine Learning

 • Analiza tekstów z Comprehend
 • Analiza obrazków z Rekognition

Podobne szkolenia