Szkolenie dostępne na zamówienie

AWS Lambda

AWS Lambda tworzenie aplikacji

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:AWS/LAMBDA

awscloudserverlesslambda

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

AWS Lambda

Cele szkolenia

 • Nauka budowania nowoczesnych aplikacji z wykorzystaniem AWS Lambda i poznanie najlepszych praktyk z tym związanych
 • Umiejętność podejmowania decyzji, kiedy warto skorzystać z AWS Lambda i w jaki sposób to zrobić

Dla kogo?

 • Szkolenie adresowane do programistów, którzy chcą wykorzystać AWS Lambda do tworzenia nowoczesnych i skalowalnych aplikacji, bez konieczności zarządzania infrastrukturą (serwery, maszyny wirtualne, systemy operacyjne, kontenery)

Zalety

 • Aktualne informacje o szybko rozwijającej się technologii AWS Lambda
 • Praktyczne wprowadzenie do tematu
 • Pokazanie silnych i słabych stron rozwiązania
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Java

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do AWS Lambda

 • Co to jest?
 • Kiedy stosować?
 • Właściwości
 • Wspierane języki

Funkcje

 • Tworzenie
 • Podstawowe pojęcia
 • CLI
 • Wdrażanie
 • Wywołania funkcji (synchroniczne, asynchroniczne)
 • Obsługa zdarzeń

Współpraca z innymi serwisami

 • API Gateway
 • DynamoDB
 • S3
 • SNS
 • SQS
 • inne

Monitoring

 • CloudWatch
 • Logi

Optymalizacja

 • Środowisko uruchomieniowe
 • Przydzielone zasoby
 • Koszty
 • Kiedy nie stosować?

Najlepsze praktyki

 • Bezpieczeństwo
 • Rozwiązywanie problemów
 • Pisanie kodu
 • Konfiguracja
 • Wzorce architektoniczne