Budowanie aplikacji webowych w Microsoft Azure

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:AZURE/WEB

Poziom zaawansowania:
cloudcloud-computing

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Budowanie aplikacji webowych w Microsoft Azure

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, którzy zaczynają pracę z Microsoft Azure i chcą poznać zasady pracy z tą technologią w kontekście aplikacji webowych
 • Architekci, którzy chcą poszerzyć wiedzy w kontekście chmury Azure, w zakresie optymalnych architektur i doboru składowych pod kątem ich dostępności i realnych zastosowań

Wymagania

 • Znajomość zasad projektowania systemów komputerowych
 • Doświadczenie w pracy z linią komend
 • Podstawowa znajomość przynajmniej jednego języka wspieranego przez Azure (C#, Java, Python, JavaScript)
 • Znajomość technologii web (HTTP, frameworki webowe)

Zalety

 • Szkolenie skupia się na praktycznych przykładach wytwarzania chmurowych aplikacji internetowych
 • Szkolenie pokazuje zasady integracji środowisk developerskich z Azure, sposoby dostarczania aplikacji w sposób zautomatyzowany, a także budowania architektur, które w prosty sposób mogą być skalowane zgodnie z ich obciążeniem oraz replikowane na dodatkowe regiony
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Celem szkolenia jest nauczenie uczestników podstawowych oraz średnio-zaawansowanych technik wytwarzania aplikacji internetowych opartych o chmurę Microsoft Azure

Program

Wstęp

 • Omówienie technologii Microsoft Azure
 • Subskrypcje, grupy zasobów
 • Azure Resource Manager

Azure App Services

 • Hostowanie aplikacji internetowych w oparciu o Web Apps
 • Azure Static Web Apps
 • Azure App Service Environment
 • Hostowanie kontenerów

Azure Functions

 • Function-as-a-Service
 • Prototypowanie API
 • Architektura serverless

Kolejki w chmurze

 • Porównanie kolejek w chmurze Azure
 • Praca z Azure Storage
 • Praca z Azure Service Bus
 • Praca z Azure Event Hub
 • Hostowanie własnego rozwiązania do kolejek w chmurze

Bazy danych

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • Azure SQL
 • Azure Storage
 • Azure Cosmos DB

Konteneryzacja

 • Azure Container Registry
 • Azure Container Instances

Ciągła integracja, wdrażanie oraz bezpieczeństwo

 • Infrastructure as Code w Azure
 • Użycie Azure Key Vault do bezpiecznego przechowywania sekretów
 • Managed Identity

Podobne szkolenia