Terraform - Automatyzacja wdrożeń (Infrastructure as Code) w chmurze AWS

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:DEVOPS/TF

Poziom zaawansowania:

aws

cloud

devops

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena
Brak dostępnych terminów

O szkoleniu Terraform - Automatyzacja wdrożeń (Infrastructure as Code) w chmurze AWS

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby nauczyć się zarządzać infrastrukturą IT w sposób automatyczny, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki SDLC, takie jak CI, CD, code review, automatyczne testy itp.
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby zrozumieć, na czym polega koncepcja Infrastructure as Code
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje DevOps
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby zdobyć jedną z kluczowych umiejętności przy pracy w środowiskach Cloud
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby być w stanie zaprojektować system IT na poziomie infrastruktury (system produkcyjny lub np. POC) i komponentów, począwszy od warstwy sieci, poprzez bezpieczeństwo, aż po aplikacje/mikroserwisy
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby poznać narzędzie, które pozwoli dostarczać blue printy systemów IT w postaci kodu źródłowego
 • Programiści, architekci oraz administratorzy, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat o kompetencję IAC/Terraform, zrozumieć jak znane im praktyki SDLC mogą być zastosowane do projektowania infrastruktury systemów

Wymagania

 • Uczestnicy powinni znać co najmniej jedną chmurę (np. AWS, Azure, GCP) oraz orientować się w tematyce DevOps
 • Znajomość Terraform nie jest wymagana
 • Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o serwisy w chmurze AWS

Zalety

 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przeprowadzenie uczestnika w przekrojowy sposób przez różne aspekty pracy z Terraform, skupiając się przy tym na zrozumieniu najlepszych praktyk, rolę narzędzia Terraform w domenie DevOps/Infrastructure As Code (IaC) oraz zdobyciu praktycznych umiejętności
 • Zrozumie koncepcję Infrastructure As Code, będzie znał zalety oraz wady tego podejścia
 • Nauka użycia Terraform we właściwy sposób
 • Poznanie najlepszych praktyk pracy z Terraform
 • Nauka wdrażania infrastruktury przy podejściu IAC u wiodących dostawców platform IaaS, PaaS oraz SaaS
 • Zrozumienie różnicy pomiędzy Terraform a CloudFormation (AWS native) oraz innymi narzędziami IAC (Chef, Ansible, Puppet, ...)
 • Nauka zarządzania infrastrukturą przy pomocy Terraform
 • Nauka testowania i walidowania infrastruktury IT przy pomocy Terraform

Program

Wprowadzenie do Terraform

 • DevOps
 • Co to jest Infrastructure as Code?
 • Zalety podejścia IAC
 • Jak działa Terraform
 • Terraform a inne narzędzia IAC (porównanie) - Chef, Puppet, Ansible, CloudFormation

Pierwsze kroki z Terraform

 • Konfiguracja konta AWS
 • Instalacja Terraform 0.12
 • Przedstawienie funkcjonalności AWS (AWS provider) dostępnej w Terraform
 • Instalacja oraz deinstalacja przykładowych obiektów chmury AWS (np. EC2, RDS, VPC)
 • Stan infrastruktury w Terraform (State File)
 • Zmienne (var), zmienne lokalne (locals), podstawy modułów, funkcje oraz wyrażenia w Terraform
 • Obiekty
 • Wyrażenia warunkowe
 • Pętle for

Jak projektować infrastrukturę systemów w Terraform

 • Moduły - wprowadzenie (parametry wejściowe, sposób wersjonowania oraz parametry wyjściowe)
 • Moduły - jak projektować oraz korzystać efektywnie
 • Struktura projektów w Terraform, różne podejścia
 • Jak i co testować w Terraform?
 • Jak zarządzać stanem optymalnie?
 • Kwestie bezpieczeństwa
 • Jak pracować w zespole nad projektami Terraform?

Podsumowanie

Podobne szkolenia