Infrastructure as Code w Microsoft Azure

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:AZURE/IAC

Poziom zaawansowania:
clouddevopscimicrosoft

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Infrastructure as Code w Microsoft Azure

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści oraz wdrożeniowcy, którzy chcą nauczyć się wdrażać infrastrukturę w chmurze Azure z użyciem Azure Resource Manager

Wymagania

 • Podstawowa znajomość chmury Azure
 • Doświadczenie w pracy z linią komend

Zalety

 • Pełen przekrój narzędzi służących do automatyzacji wdrożeń infrastruktury w Microsoft Azure
 • Praktyczne ćwiczenia oparte o najlepsze praktyki
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom zasad implementacji podejścia Infrastructure as Code w chmurze Azure

Program

Wstęp

 • Narzędzia i metody automatyzacji w Azure
 • Podstawy Azure Resource Manager

Infrastructure as Code

 • Zasady implementacji
 • Wady i zalety

ARM Templates

 • Struktura oraz składnia
 • Zaawansowane funkcje w szablonach
 • Modułowość
 • Metody walidacji

Azure Deployment Manager

 • Wykonywanie wdrożeń do wielu regionów
 • Alternatywne narzędzia

Terraform

 • Porównanie z ARM Templates
 • Praca z modułami
 • Tworzenie własnego repozytorium
 • Backend i bezpieczeństwo pliku stanu

Azure Bicep

 • Migracja z ARM Templates
 • Składnia
 • Porównanie z narzędziami third-party

Skrypty wdrożeniowe z użyciem Azure CLI

 • Pisanie swojego narzędzia do deploymentu
 • Wykorzystanie ARM Templates z Azure CLI

Azure SDK

 • Zasady pracy z SDK
 • Wdrożenia z użyciem wysokopoziomowych języków programowania

Podobne szkolenia