Wytwarzanie i dostarczanie oprogramowania w kulturze DevOps z użyciem Azure DevOps

2350 PLN+23% VAT (2890 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:2 dni (16h)

Kod kursu:AZURE/DEVOPS

Poziom zaawansowania:
clouddevopscigit

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

3 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Termin:

24 październik
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2350 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne lub nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Ikona pytaniaZapytaj o szkolenie

O szkoleniu Wytwarzanie i dostarczanie oprogramowania w kulturze DevOps z użyciem Azure DevOps

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Programiści, którzy chcą poszerzyć swoją znajomość kultury DevOps i nauczyć się samodzielnego wdrażania aplikacji
 • Wdrożeniowcy i osoby odpowiedzialne za utrzymanie aplikacji, które chcą nauczyć się Azure DevOps pod kątem automatyzacji oraz przechowywania artefaktów

Wymagania

 • Znajomość zasad projektowania systemów komputerowych
 • Doświadczenie w pracy z linią komend
 • Podstawowa znajomość systemu kontroli wersji Git

Zalety

 • Szkolenie to całościowy przegląd narzędzia Azure DevOps, które pozwala z jednego miejsca zarządzać projektem na wielu płaszczyznach (repozytorium kodu, zadania oraz porady, ciągła integracja (budowanie aplikacji), ciągłe wdrożenia (wdrażanie aplikacji), testy oraz zarządzanie artefaktami)
 • Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie samodzielnie zająć się konfiguracja wielu środowisk aplikacji, publikować artefakty dla różnych klientów czy decydować o harmonogramie wdrożeń
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Nauczenie uczestników wytwarzania oprogramowania w kulturze DevOps z użyciem narzędzia Azure DevOps

Program

Wprowadzenie do DevOps

 • Fundamenty podejścia DevOps
 • Przegląd podstawowych koncepcji i narzędzi
 • DevOps w szerszym kontekście
 • DevOps w szerszym kontekście
 • DevOps wobec innych metodyk zwinnych
 • DevOps a SRE, admin, DevSecOps

Wprowadzenie do Azure DevOps

 • Czym jest Azure DevOps?
 • Azure DevOps Services vs Azure DevOps Server
 • Architektura i prezentacja usług

Organizacje i projekty

 • Różnice pomiędzy organizacją i projektem
 • Ustawianie globalnych polityk
 • Integracja z Azure Active Directory / Active Directory
 • Licencje

Użytkownicy i grupy

 • Tworzenie użytkownika
 • Tworzenie zespołu
 • Segmentacja dostępów
 • Role i uprawnienia

Budowie procesu w Azure DevOps

 • Wbudowane procesy (Agile, Scrum)
 • Konfiguracja nowego i modyfikacja istniejącego procesu
 • Board
 • Epic, Feature, PBI, Task/Bug
 • Backlog
 • Sprint
 • Szablony
 • ADO Wiki

Wdrażanie aplikacji

 • Budowanie a wdrożenie w ADO
 • Deployment a release
 • Feature flags a slots
 • Środowiska wdrożeniowe
 • Polityki wdrożeń i approvals
 • Wdrażanie własnej aplikacji

Praca z sekretami

 • Dostęp do sekretów w Pipeline
 • Integracja z KeyVault

Testowanie i zbieranie wyników

 • Raporty
 • Test Plans
 • Code coverage

Artefakty

 • Rodzaje feedów
 • Tworzenie nowego feeda
 • Prywatne repozytorium artefaktów
 • Widoki
 • Universal Packages

GitHub Actions

 • Wprowadzenie do GitHub Actions
 • Różnice pomiędzy Azure DevOps a GitHub Actions
 • Migracja projektu

Podobne szkolenia