Terraform - Automatyzacja wdrożeń (Infrastructure as Code) w chmurze AWS

LICZBA DNI: 2 (16h)

KOD KURSU: DEVOPS/TF

Powiadom
o kolejnych terminach

# devops

# aws

# cloud

Autor szkolenia:
Bernard Orzechowski

O szkoleniu

DLA KOGO?

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby nauczyć się zarządzać infrastrukturą IT w sposób automatyczny, wykorzystując przy tym najlepsze praktyki SDLC, takie jak CI, CD, code review, automatyczne testy, etc.

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby zrozumieć na czym polega koncepcja Infrastructure as Code

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby poszerzyć swoje komptencje DevOps

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby zdobyć jedną z kluczowych umiejętności przy pracy w środowiskach Cloud

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby być w stanie zaprojektować system IT na poziomie infrastruktury (system produkcyjny lub np. POC) i komponentów, począwszy od warstwy sieci, poprzez bezpieczeństwo, aż po aplikacje / mikroserwisy

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby poznać narzędzie które pozwoli dostarczać blue printy systemów IT w postaci kodu źródłowego

Programiści / architekci / administratorzy, którzy chcieliby poszerzyć swój warsztat o kompetencję IAC / Terraform, zrozumieć jak znane im prakty SDLC mogą być zastosowane do projektowania infrastruktury systemów

WYMAGANIA

Uczestnicy powinni znać co najmniej jedną chmurę (np. AWS, Azure, GCP) oraz orientować się w tematyce DevOps.

Znajomość Terraform nie jest wymagana.

Ćwiczenia będą realizowane w oparciu o serwisy w chmurze AWS.

ZALETY

Cele szkolenia

Przeprowadzenie uczestnika w przekrojowy sposób przez różne aspekty pracy z Terraform, skupiając się przy tym na zrozumieniu najlepszych praktyk, rolę narzędzia Terraform w domenie DevOps / Infrastructure As Code (IAC) oraz zdobyciu praktycznych umiejętności. zrozumie koncepcję Infrastructure As Code, będzie znał zalety oraz wady tego podejścia

Nauka użycia Terraform we właściwy sposób

Poznanie najlepszych praktyk pracy z Terraform

Nauka wdrażania infrastruktury przy podejściu IAC u wiodących dostawców platform IAAS, PAAS oraz SAAS

Zrozumienie rożnicy pomiędzy Terraform a CloudFormation (AWS native) oraz innymi narzędziami IAC (Chef, Ansible, Puppet, ...)

Nauka zarządzania infrastrukturą przy pomocy Terraform

Nauka testowania i walidowania infrastruktury IT przy pomocy Terraform

Program

 • DevOps
 • Co to jest Infrastructure as Code?
 • Zalety podejścia IAC
 • Jak działa Terraform
 • Terraform a inne narzędzia IAC (porównanie) - Chef, Puppet, Ansible, CloudFormation
 • Konfiguracja konta AWS
  • konfiguracja AWS CLI
 • Instalacja Terraform 0.12
 • Przedstawienie funkcjonalności AWS (aws provider) dostępnej w Terraform
  • data sources vs resources
  • przegląd dostępnych obiektów źródłowych
  • przegląd dostępnych obiektów do zarządzania stanem infrastruktury
 • Instalacja oraz deinstalacja przykładowych obiektów chmury AWS (np. EC2, RDS, VPC)
 • Stan infrastruktury w Terraform (State File)
  • czym jest plik stanu infrastruktury?
  • jak edytować plik stanu infrastruktury?
 • Zmienne (var), zmienne lokalne (locals), podstawy modułów, funkcje oraz wyrażenia w Terraform
 • Obiekty
  • meta-argumenty - depends on, count, for_each, provider, provisioner, connection
  • cykl życia (lifecycle) - modyfikowanie domyślnych zachowań przy pomocy akcji cyklu życia
 • Wyrażenia warunkowe
 • Pętle for
 • Moduły - wprowadznie (parametry wejściowe, sposób wersjonowania oraz parametry wyjściowe)
 • Moduły - jak projektować oraz korzystać efektywnie
 • Struktura projektów w Terraform, różne podejścia
 • Jak i co testować w Terraform?
  • Unit Testy, Testy integracyjne oraz testy E2E
 • Jak zarządzać stanem optymalnie?
  • przechowywanie stanu lokalnie vs terraform backend
  • omówienie dostępnych backendów (s3, azurerm, artifactory, ...)
 • Kwestie bezpieczeństwa
  • przechowywanie sekretów/haseł
  • bezpieczne przechowywanie pliku stanu
 • Jak pracować w zespole nad projektami Terraform?

POLITYKA COOKIES:

Korzystamy z plików cookies, by móc jak najlepiej dostosować stronę do Twoich potrzeb oraz wyświetlać Ci przydatne i adekwatnych dla Ciebie reklamy w serwisie i poza nim. Możesz kontrolować ustawienia ciasteczek w swoich ustawieniach swojej przeglądarki. Odwiedzając tę stronę, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies.