Python średnio zaawansowany

4450 PLN+23% VAT (5473 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PYTHON/MID

Poziom zaawansowania:
pythondataoopintro

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

22 maj
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne

Termin:

21 sierpień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Termin:

20 listopad
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaKraków

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Python średnio zaawansowany

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania i debugowania w języku Python
 • Dobra znajomość wybranego środowiska IDE (preferowany PyCharm)
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego

Zalety

 • Uczestnicy nauczą się korzystać z biblioteki standardowej Python
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność refaktoryzacji i pracy z debuggerem
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej programowania w języku Python
 • Zapoznanie się z alternatywnymi wersjami interpretera
 • Nauka refaktoringu i dobrych praktyk związanych z tworzeniem czystego kodu

Program

Rozpakowywanie obiektów

 • Unpacking Assignment
 • Rozpakowywanie parametrów (*args, kwargs)
 • Rozpakowywanie argumentów (*args, kwargs)
 • Assignment Expression
 • Składnia parametrów do definiowania API

Type Annotations

 • Typy proste
 • Sekwencje
 • Mapy
 • Funkcje
 • Obiekty i metody

Daty i strefy czasowe

 • Tworzenie obiektów dat, parsowanie i formatowanie - datetime
 • Przesunięcia czasu i dat - timedelta
 • Praca z timestamp
 • Obsługa stref czasowych - zoneinfo, pytz
 • Obsługa kalendarza - calendar

Serializacja obiektów, dat, relacji oraz zapis do pliku i bazy danych

 • Format CSV (dane proste i relacyjne)
 • Format JSON (serializacja prostych danych, dat oraz obiektów)
 • Format Pickle

Wyrażenia regularne

 • Składnia (identifier, qualifiers, quantifiers, groupping, backreference)
 • Wyrażenia chciwe i leniwe
 • Wyszukiwanie wieloliniowe
 • Grupy nazwane, pozycyjne, niechwytające i komentarze
 • Korzystanie z wyrażeń regularnych w Python

Bazy danych

 • DB API
 • Bazy relacyjne na przykładzie SQLite3
 • Tworzenie i zmienianie schema (CREATE, ALTER, DROP)
 • Tworzenie i zmienianie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Wybór danych (SELECT, podzapytania, kursory, relacje, indeksy)
 • SQL injection

Programowanie obiektowe

 • Przeciążanie operatorów
 • Enumeracja (enum)
 • Dataclasses (dataclasses)

Kontrola jakości, logowanie i debugging

 • Testy jednostkowe i Test Driven Development (TDD) - doctest, unittest
 • Logowanie zdarzeń i informacje ostrzegawcze - logging, warnings
 • Praca z debuggerem w IDE
 • Wydajność wbudowanych struktury i typów danych - timeit, cProfile
 • Statyczna analiza kodu źródłowego - pylint, pylama, sonarlint, pyflakes
 • Standardy programowania PEP8, PEP20 i dobre praktyki - pycodestyle, pydocstyle
 • Zaawansowane opcje formatowania tekstu - print
 • Formatowanie wyświetlania obiektów - pprint

Moduły, paczkowanie i alternatywne interpretery i preprocesory

 • Środowiska wirtualne - venv
 • Tworzenie własnych paczek - setup.py, setup.cfg, pyproject.toml
 • Zarządzanie zależnościami - requirements.txt
 • Upload do pypi.org - twine, format wheel
 • Generowanie pakietów - zipapp
 • Generowanie plików wykonywalnych dla systemu operacyjnego - pyinstaller
 • Alternatywny kompilator Python - pypy

Matematyka w bibliotece standardowej

 • Podstawowe zagadnienia matematyczne - math
 • Podstawowa statystyka - statistics
 • Liczby pseudolosowe - random
 • Ułamki zwykłe - fractions
 • Zagadnienia precyzji operacji numerycznych i typu float - decimal
 • Liczby zespolone - complex

Lokalizacja i internacjonalizacja

 • Locale
 • i18n
 • l10n

System Operacyjny

 • Praca ze ścieżkami - pathlib
 • Parsowanie plików konfiguracyjnych - configparser
 • Parsowanie argumentów linii poleceń - argparse
 • Uruchamianie poleceń w systemie - subprocess
 • Pliki tymczasowe - tempfile
 • Praca z systemem operacyjnym, plikami i katalogami - os

To szkolenie jest częścią ścieżki

Podobne szkolenia