Trwają zapisy do grupy

Python średnio zaawansowany

Uczestnicy szkolenia Python średnio zaawansowany zapoznają się z biblioteką standardową Python, serializacją danych do różnych formatów i obsługą relacji. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty programowania oraz osadzenie technik wytwarzania oprogramowania w języku Python we współczesnych realiach. Szkolenie odpowiada potrzebom średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów i nie jest przeznaczone dla osób początkujących lub nieprogramujących!

3950 PLN+23% VAT (4858 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PYTHON/MID

pythondataoopintro

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

9 września
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

18 listopada
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Python średnio zaawansowany

Cele szkolenia

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej programowania w języku Python
 • Zapoznanie się z alternatywnymi wersjami interpretera
 • Nauka refaktoringu i dobrych praktyk związanych z tworzeniem czystego kodu w języku Python

Dla kogo?

 • Programiści języka Python
 • Analitycy Danych, Data Scientist lub osoby zajmujące się Machine Learning

Zalety

 • Uczestnicy szkolenia Python średnio zaawansowany nauczą się korzystać z biblioteki standardowej Python
 • Uczestnicy zdobędą umiejętność refaktoryzacji i pracy z debuggerem
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Podstawowa umiejętność programowania i debugowania w języku Python
 • Dobra znajomość wybranego środowiska IDE (preferowany PyCharm)
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wyrażenia z gwiazdką

 • Przypisanie z gwiazdką (rozpakowywanie)
 • Rozpakowywanie parametrów (*args, \**kwargs)
 • Rozpakowywanie argumentów (*args, \**kwargs)
 • Definiowanie API

Pattern Matching

 • Wprowadzenie do składni
 • Wzorce: literal, or, wildcard, capture, constant
 • Wzorce: sequence, mapping, class, walrus
 • Guard i subpattern

Locale

Encoding (ASCII, UTF-8, ISO-8859-2, CP1250)

i18n, l10n

Problemy lokalizacji

Wyrażenia regularne

 • Składnia (identifier, qualifiers, quantifiers, groupping, backreference)
 • Wyrażenia chciwe i leniwe
 • Wyszukiwanie wieloliniowe
 • Grupy nazwane, pozycyjne, niechwytające i komentarze
 • Korzystanie z wyrażeń regularnych w Python

Daty i strefy czasowe

 • Tworzenie obiektów dat, parsowanie i formatowanie - datetime
 • Przesunięcia czasu i dat - timedelta
 • Praca z timestamp - time, datetime
 • Obsługa stref czasowych - zoneinfo
 • Obsługa kalendarza - calendar

Idiomy języka Python

 • range, zip, enumerate
 • map, filter
 • all, any

Format JSON

 • Specyfika formatu i najczęstsze problemy
 • Zapis i odczyt prostych danych
 • Enkoder i dekoder dla dat i obiektów złożonych

Format CSV

 • Specyfika formatu i najczęstsze problemy
 • Problemy lokalizacyjne: separatory, końce linii, encoding
 • Zapis i odczyt danych płaskich, moduł csv
 • Zapis i odczyt danych relacyjnych
 • Moduł csv oraz pandas

Format TOML

 • Specyfika formatu i najczęstsze problemy
 • Odczyt danych
 • Co to jest plik pyproject.toml

Format Pickle

 • Serializacja i deserializacja obiektów, dat, relacji
 • Zapis do pliku, odczyt z pliku
 • Wersje protokołów i kompatybilność

Ścieżki systemu operacyjnego

 • moduł pathlib
 • praca z plikami i katalogami

Moduły

 • Środowiska wirtualne - venv
 • Zarządzanie zależnościami - requirements.txt

Logowanie

 • Wykorzystanie i poziomy logowania
 • Warnings i oznaczanie jako przestarzałe (deprecation)
 • Podstawowa i plikowa konfiguracja
 • Formattery, handlery
 • Rotowanie logów i optymalizacja

Programowanie obiektowe

Mutowalność obiektów

Zmienne klasowe i instancji

Modyfikatory dostępu (?!)

Property

Projekt praktyczny

 • Zastosowanie technologii ze szkolenia
 • Dobre praktyki
 • Wykorzystanie debuggera w IDE
 • Techniki refactoringu

Bazy danych

 • DB API na przykładzie SQLite3

Podstawy SQLa

 • Tworzenie i zmienianie schema (CREATE, ALTER, DROP)
 • Tworzenie i zmienianie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
 • Wybór danych (SELECT, podzapytania, kursory, relacje, indeksy)

Mapowanie obiektowo relacyjne (ORM)

Autorem szkolenia jest Matt Harasymczuk

Od 2015 roku prowadzę szkolenia jako trener Sages. Mam ponad 9 tysięcy godzin (tak, 9000!) doświadczenia w prowadzeniu warsztatów dla ponad 30 tys. osób. Dotychczas przeprowadziłem szkolenia dla 196 organizacji z sektorów tj. publiczny, bankowy, obronny, agencje kosmiczne, firmy branży lotniczej, automotive, e-commerce, fintech, ubezpieczenia, startupy wysokich technologii, branża paliwowa, telekomy, medyczna, uczelnie wyższe, gaming, druk 3d i consumer electronics. Specjalizuję się w szkoleniach…

To szkolenie jest częścią ścieżki