Trwają zapisy do grupy

Python: Tworzenie webaplikacji w Django

2750 PLN+23% VAT (3382 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PYTHON/DJANGO

djangoweb-application

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

1 lipca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2750 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

7 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2750 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

3 marca
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trener-Sages

Cena:

2750 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Python: Tworzenie webaplikacji w Django

Cele szkolenia

 • Opanowanie elementów frameworka Django, odpowiadających za obsługę zapytań HTTP
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej uruchamiania aplikacji Django w środowisku produkcyjnym
 • Poznanie mechanizmów Django, odpowiedzialnych za testowanie aplikacji

Dla kogo?

 • Programiści Python
 • Programiści innych języków

Zalety

 • W trakcie szkolenia uczestnicy stworzą przykładową aplikację gotową do użycia i wdrożenia na serwer
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Wymagana jest dobra znajomość języka Python (szkolenie nie jest dla początkujących)
 • Mile widziana znajomość protokołu HTTP i modelu request-reponse
 • Mile widziana umiejętność poruszania się w środowisku Linux

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie do Django

 • Instalacja Django
 • Plik konfiguracyjny
 • manage.py i jego opcje
 • Wbudowany serwer HTTP (nasłuchiwanie lokalne oraz na wszystkich interfejsach)
 • IDE oraz narzędzia dla programistów
 • Przykłady serwisów wykorzystujących Django

Projekty

 • Pojęcie projektu Django
 • Tworzenie nowego projektu

Aplikacje

 • Pojęcie projektu i aplikacji Django
 • Tworzenie nowej aplikacji
 • Struktura aplikacji
 • Reużywalność

Modele

 • Modele w Django
 • Typy pól
 • Relacje między modelami
 • Parametry pól, unikalność, wartości null, indeks w bazie, wymagalność pól
 • Ograniczenie wyboru
 • Auto uzupełnianie dat
 • Walidatory
 • Migracje i ich obsługa
 • Dump danych i przywracanie z backupu
 • Klasa Meta

Panel administracyjny

 • Tworzenie superusera
 • Konfiguracja panelu administracyjnego
 • Wyszukiwanie, filtrowanie, autocomplete
 • Tworzenie własnych filtrów
 • Rejestracja modeli
 • Fieldset, Radio Buttony, Checkboxy
 • Widgety
 • Annotated Fields
 • StackedInline i TabularInline
 • Wyświetlanie własnych pól za pomocą list_display
 • Ograniczanie listy wyników (get_queryset)
 • Miękkie kasowanie danych (bez usuwania z bazy)
 • Paginacja
 • Wstrzykiwanie własnych skryptów Java Script oraz styli CSS
 • Modyfikacja wyglądu panelu administracyjnego przez nadpisywanie template’ów

ORM

 • Tworzenie prostych zapytań przy pomocy ORM
 • Tworzenie obiektów, zapis do bazy, aktualizacja
 • Pobieranie obiektów, filtrowanie, łączenie zapytań, sortowanie
 • Zaawansowane zapytania: obiekty Q, wyrażenia F, grupowanie i agregacje
 • Wiele baz danych na raz
 • Inżynieria wsteczna bazy (inspectdb)
 • Podglądanie zapytań do bazy danych
 • Managery dla modeli

Routing URL

 • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych
 • Mechanizmy rozwiązywania URL przez Django
 • Łączenie widoków z odpowiednimi URL
 • Rozwiązywanie wsteczne URL
 • Przekierowania
 • Wersjonowanie

Widoki

 • Statusy HTTP, nagłówki zapytań i odpowiedzi
 • Widoki klasowe i funkcyjne
 • Widoki generyczne
 • Widoki asynchroniczne
 • Obsługa błędów
 • Obsługa różnych typów zapytań (JSON, HTTP, CSV)
 • Odczytywanie danych z zapytania
 • Dekoratory ograniczające dostęp

Szablony

 • Składnia szablonów: Zmienne, Znaczniki, Filtry
 • Obsługa URL
 • Hierarcha, dziedziczenie i separacja powtarzalnych części kodu
 • Templatetag
 • Pliki statyczne: obrazki, css, java script

Formularze

 • Klasa Form: typy, definiowanie pól formularza
 • Wyświetlanie formularzy
 • Walidacja formularza
 • Obsługa błędów
 • Tworzenie formularzy bezpośrednio z modelu
 • CSRF

Middleware

 • Mechanizm przetwarzania żądań
 • Tworzenie własnych middleware

i18n, l10n

 • Obsługa różnych formatów dat
 • Praca ze strefami czasowymi
 • Tłumaczenie szablonów i nazw pól (ugettext_lazy)
 • Obsługa różnych formatów numerycznych
 • Tłumaczenie plików Java Script

Autoryzacja i uwierzytelnianie w aplikacji Django

 • System uwierzytelniania Django (django.contrib.auth)
 • Logowanie
 • Mechanizm sesji
 • Definiowanie uprawnień dla użytkownika i grup
 • Ograniczanie dostępu do widoków

API

 • Tworzenie własnych endpointów
 • Obsługa zapytań POST, GET, PUT, PATCH, HEAD, OPTIONS
 • Wersjonowanie API
 • Django REST API
 • Websockets
 • Generowanie dokumentacji do API
 • Django Extensions Graph
 • CSRF oraz CORS

Custom Fields

 • Tworzenie własnych pól

Django i skrypty

 • Tworzenie skryptów wykorzystujących modele i ORM Django
 • Tworzenie własnych Management Commands

Testowanie aplikacji Django

 • Wprowadzenie do modułu django.test
 • Klasa TestCase i asercje specyficzne dla Django
 • Klient Testowy
 • Klasa Response
 • Fixtures
 • Django Debug Toolbar
 • CI/CD aplikacji Django

Aplikacja Django w środowisku produkcyjnym

 • Nginx, uWSGI, async WSGI
 • Serwer Gunicorn
 • Serwowanie plików statycznych i korzystanie z CDN np. AWS S3
 • Docker i Kubernetes
 • Cache

Autorem szkolenia jest Matt Harasymczuk

Programuję od końca lat 90 ubiegłego wieku, a od 2005 roku zawodowo związany jestem z branżą inżynierii oprogramowania. Pracowałem w Allegro, Centralnym Ośrodku Informatyki, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Prowadzę dwie firmy z branży kosmicznej oraz IT: Astro Tech and Bioastronautics i Analog Astronaut Training Center. Ukończyłem studia z zakresu informatyki a także lotnictwa i kosmonautyki. Otrzymałem Medal Kopernikański za stworzenie podstaw dla załogowych…