Python: Tworzenie aplikacji HTTP/REST w architekturze mikroserwisowej

Czas trwania szkolenia:3 dni (24h)

Kod kursu:PYTHON/HTTP

Poziom zaawansowania:
microserviceswebnetworkinghttp

Szkolenie na zamówienie

 • Dostosowany program
 • Indywidualna wycena
 • Dowolny termin
Zapytanie o szkolenie

O szkoleniu Python: Tworzenie aplikacji HTTP/REST w architekturze mikroserwisowej

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści posługujący się językiem Python
 • Architekci rozwiązań aplikacyjnych w języku Python

Wymagania

 • Umiejętność posługiwania się wybranym środowiskiem IDE, dedykowanym dla języka Python, w stopniu średniozaawansowanym
 • Ogólna znajomość biblioteki standardowej języka Python
 • Znajomość zagadnień programowania obiektowego

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują prezentowane techniki i narzędzia
 • Na zajęciach stosowane są otwarte rozwiązania
 • Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji, z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework) związanych z komunikacją sieciową
 • W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są przykłady zbliżone do rzeczywistych zastosowań i promowane są praktyki tworzenia łatwego w utrzymaniu kodu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Zapoznanie się z mechanizmami programowania aplikacji sieciowych, dostarczanymi w ramach biblioteki standardowej języka Python
 • Pokazanie silnych i słabych stron popularnych rozwiązań
 • Wstępne zapoznanie się z frameworkami ułatwiającymi tworzenie rozwiązań w aplikacjach sieciowych

Program

Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień sieciowych:

 • Model OSI
 • Komunikacja TCP/IP i trójstronny handshake
 • Komunikacja klient-serwer
 • Asynchroniczna komunikacja sieciowa
 • Skalowalność horyzontalna

Protokół HTTP

 • Cykl życia żądania HTTP
 • Request-Response
 • Metody (czasowniki) protokołu
 • Nagłówki żądań i odpowiedzi
 • Statusy
 • Mimetype
 • Uwierzytelnianie
 • Pobieranie danych z serwera
 • Przesyłanie danych do serwera
 • Debugging
 • HTTPS
 • Uwierzytelnianie
 • OAuth2 i JWT (JSON Web Token)

REST

 • JSON serializacja i deserializacja
 • Dokumentacja: OpenAPI
 • Zasady tworzenia API
 • Wersjonowanie API
 • Uwierzytelnianie

Wprowadzenie do frameworków

 • FastAPI
 • Django
 • Kolejki zadań: Redis+Cellery

Wprowadzenie do baz danych

 • Surowe zapytania SQL
 • Wykorzystanie ORM w aplikacji
 • Przykłady użycia baz danych: SQLite3, PostgreSQL, MongoDB, InfluxDB, Prometheus
 • Mechanizmy cache: memcached, redis, varnish

Wprowadzenie do konteneryzacji

 • Docker
 • Kubernetes

Mikroserwisy

 • Architektura mikroserwisowa
 • Skalowalność
 • BFF - Backend for Frontend
 • API Gateway
 • Load Ballancing

Testowanie aplikacji sieciowych

 • Praktyczna implementacja testów aplikacji sieciowej w języku Python
 • Testowanie aplikacji sieciowych we współczesnych metodykach wytwarzania oprogramowania
 • Pipeline CI/CD

Podobne szkolenia