Python zaawansowany

4450 PLN+23% VAT (5473 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PYTHON/ADV

Poziom zaawansowania:
pythondataoop

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

27 marzec
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaKraków

Termin:

12 czerwiec
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne

Termin:

11 wrzesień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawa

Termin:

4 grudzień
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Trainer image
Matt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

Lokalizacja:

Lokalizacja:

ZdalneWarszawaKraków

Nie odpowiada Ci żaden z dostępnych terminów?

Zapytaj o szkolenie

O szkoleniu Python zaawansowany

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Python oraz znajomości podstawowych struktur danych
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Umiejętność posługiwania się wybranym środowiskiem IDE, dedykowanym dla języka Python
 • Ogólna znajomość biblioteki standardowej dla języka Python

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują prezentowane techniki i narzędzia
 • Na zajęciach stosowane są otwarte rozwiązania
 • Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji, z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework)
 • W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są przykłady zbliżone do rzeczywistych zastosowań i promowane są praktyki tworzenia łatwego w utrzymaniu kodu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python
 • Konsolidacja wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie szkolenia
 • Pogłębienie znajomości mechanizmów i idiomów języka Python
 • Nauka refaktoryzacji i pracy z debuggerem w środowisku IDE

Program

Wprowadzenie

 • Zadania określające poziom grupy
 • Zmiany w najnowszych wydaniach Python

Paradygmat funkcyjny

 • Czyste funkcje (pure functions)
 • Rekurencja
 • Mutowalne i niemutowalne struktury danych
 • Wyrażenia Lambda
 • Funkcje wyższego poziomu i przejrzystość referencyjna
 • Callable, przestrzenie nazewnicze i atrybuty funkcji
 • Funkcyjne wzorce: callback, closure, maybe, some, map-reduce
 • Moduł Functools

Dekoratory

 • Rodzaje dekoratorów i przykłady zastosowania
 • Dekoratory funkcji, klas, metod
 • Dekoratory funkcje, dekoratory klasy, dekoratory metody
 • Dekoratory z wrapperami funkcyjnymi i klasowymi
 • Dekoratory z argumentami i bez argumentów
 • Dekoratory w bibliotece standardowej

Paradygmat obiektowy

 • Zasady S.O.L.I.D.
 • Dziedziczenie, kompozycja i klasy domieszkowe (mixin)
 • Kolejność rozwiązywania metod (MRO) i super()
 • Polimorfizm, enkapsulacja, abstrakcja
 • Mapowanie Obiektowo Relacyjne
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Metody statyczne i klasowe
 • Slots
 • Konstruktor i fabryki obiektów - __new__ vs. __init__
 • Metaklasy

Przeciążanie operatorów

 • Operatory lewe, prawe i inkrementacji
 • Operatory numeryczne, porównania i binarne
 • Operatory dostępu (akcesory)

Protokoły

 • Context Manager
 • Iterator
 • Property
 • Refleksja (setattr, getattr, hasattr, delattr)
 • Deskryptory

CI/CD w projektach Python

 • Zależności dev, cicd, prod (frozen)
 • Statyczna analiza kodu źródłowego - pylint, pylama, sonarlint, pyflakes
 • Standardy programowania PEP8, PEP20 i dobre praktyki - pycodestyle, pydocstyle
 • Wyszukiwanie podatności bezpieczeństwa - bandit
 • Statyczna analiza typów - mypy

Zagadnienia wydajnościowe i optymalizacja

 • Microbenchmarking: wydajność wbudowanych typów danych - timeit
 • Profiling: wyszukiwanie wąskich gardeł w programie - cProfile
 • Kompilacja kodu Pythona do bibliotek współdzielonych - mypyc

Współbieżność

 • Modele współbieżności
 • Kolejki
 • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
 • Mechanizmy blokujące
 • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego
 • Wprowadzenie do programowania wieloprocesowego
 • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego

Projekt praktyczny

 • Zastosowanie technologii ze szkolenia
 • Dobre praktyki
 • Wykorzystanie debuggera w IDE
 • Techniki refactoringu
 • Praca z legacy code

Podobne szkolenia