Trwają zapisy do grupy

Python zaawansowany

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z zaawansowanymi konstrukcjami w języku Python, mechanizmami i praktykami programowania obiektowego oraz przykładami użycia idiomów i wzorców projektowych. Na zajęciach zapoznają się z koncepcjami tworzenia aplikacji wielowątkowych, serializacją danych do różnych formatów i obsługą relacji. Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty programowania oraz osadzenie technik wytwarzania oprogramowania w języku Python we współczesnych realiach. Szkolenie odpowiada potrzebom średnio zaawansowanych i zaawansowanych programistów i nie jest przeznaczone dla osób początkujących lub nieprogramujących

3950 PLN+23% VAT (4858 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Poziom zaawansowania:

Kod kursu:PYTHON/ADV

pythondataoop

Dostępne terminy

 • Termin
 • Trener
 • Cena
 • Zapis
 • Lokalizacja

Termin:

19 sierpnia
Termin gwarantowanyTrwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

21 października
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Termin:

16 grudnia
Trwają zapisy na szkolenie

Trener:

Matt Harasymczuk

Cena:

3950 PLN netto
Ikona podpowiedziDowiedz się więcej o cenach szkoleń - zapraszamy do kontaktu
+23% VAT

Lokalizacja:

Zdalne
Zdalne
Ikona podpowiedziZapytaj o inne lokalizacje - w tym celu skorzystaj z chatu

Forma szkolenia

Interesuje Cię szkolenie stacjonarne?

Dostępne terminy

Interesują Cię inne terminy?

Python zaawansowany

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python
 • Konsolidacja wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie szkolenia
 • Pogłębienie znajomości mechanizmów i idiomów języka Python
 • Nauka refaktoryzacji i pracy z debuggerem w środowisku IDE

Dla kogo?

 • Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści, posługujący się językiem Python
 • Architekci rozwiązań aplikacyjnych w języku Python

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują prezentowane techniki i narzędzia
 • Na zajęciach stosowane są otwarte rozwiązania
 • Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji, z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework)
 • W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są przykłady zbliżone do rzeczywistych zastosowań i promowane są praktyki tworzenia łatwego w utrzymaniu kodu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Python oraz znajomości podstawowych struktur danych
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Umiejętność posługiwania się wybranym środowiskiem IDE, dedykowanym dla języka Python
 • Ogólna znajomość biblioteki standardowej dla języka Python

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Program

Pobierz program w PDF

Wprowadzenie

 • Zadania określające poziom grupy
 • Zmiany w najnowszych wydaniach Python

Assingment Expression

Typing

 • Typy podstawowe
 • Sekwencje i mapy
 • Funkcje
 • Obiekty i metody
 • Statyczna analiza typów - mypy
 • Transpilacja kodu Python do C i kompilacja

Dataclasses

 • Definicja i składnia
 • Zagnieżdżone dataklasy
 • Postinit, (nie)mutowalne atrybuty, field
 • Parametry, helpery, dziedziczenie, introspekcja

Paradygmat obiektowy

 • Atrybuty: mutowalność, pola instancji i klasowe, modyfikatory dostępu, slots
 • Metody: modyfikatory dostępu, metody statyczne, metody klasowe
 • Dziedziczenie: wzorce, kompozycja, mixin, problemy, przeciążanie, super, MRO
 • Obiekty: relacje, wartość i tożsamość, konstuktor new i init
 • Klasy: dynamiczne tworzenie klas, metaklasy
 • Dobre praktyki: S.O.L.I.D.

Przeciążanie operatorów:

 • Lewe, prawe, inkrementacji
 • Numeryczne, binarne, porównania
 • Akcesory

Protokoły

 • Polimorfizm: interfejsy, protokoły, klasy abstrakcyjne
 • Wzorce: Context Manager, Iterator
 • Property: setter, getter, deleter
 • Refleksja: setattr, getattr, hasattr, delattr
 • Deskryptory: set, get, delete, set_name

Paradygmat funkcyjny

 • Wyrażenia Lambda,
 • Zakresy funkcji
 • Czyste funkcje (pure functions)
 • Rekurencja
 • Niemutowalne struktury danych
 • Funkcje wyższego poziomu i przejrzystość referencyjna
 • Przestrzenie nazewnicze i atrybuty funkcji, callable
 • Domknięcia (closures)
 • Wzorce: callback, closure, maybe, some, map-reduce
 • Moduł Functools

Dekoratory

 • Rodzaje dekoratorów i przykłady zastosowania
 • Dekoratory funkcji, klas, metod
 • Dekoratory funkcje, dekoratory klasy, dekoratory metody
 • Dekoratory z wrapperami funkcyjnymi i klasowymi
 • Dekoratory z argumentami i bez argumentów
 • Dekoratory w bibliotece standardowej

Zagadnienia wydajnościowe i optymalizacja

 • Notacja wielkiego-O, złożoności, optymalizacja
 • Microbenchmarking: wydajność wbudowanych typów danych
 • Profiling: wyszukiwanie wąskich gardeł w programie
 • Kompilacja kodu Pythona do bibliotek współdzielonych

Współbieżność

 • Modele współbieżności
 • Kolejki
 • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
 • Mechanizmy blokujące
 • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego
 • Wprowadzenie do programowania wieloprocesowego
 • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego

Autorem szkolenia jest Matt Harasymczuk

Programuję od końca lat 90 ubiegłego wieku, a od 2005 roku zawodowo związany jestem z branżą inżynierii oprogramowania. Pracowałem w Allegro, Centralnym Ośrodku Informatyki, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Prowadzę dwie firmy z branży kosmicznej oraz IT: Astro Tech and Bioastronautics i Analog Astronaut Training Center. Ukończyłem studia z zakresu informatyki a także lotnictwa i kosmonautyki. Otrzymałem Medal Kopernikański za stworzenie podstaw dla załogowych…

To szkolenie jest częścią ścieżki