Python zaawansowany

4450 PLN+23% VAT (5473 PLN brutto / 1 os.)

Czas trwania szkolenia:5 dni (40h)

Kod kursu:PYTHON/ADV

Poziom zaawansowania:
pythondataoop

Dostępne terminy

 • Termin
 • Lokalizacja
 • Trener
 • Cena

Termin:

19 grudnia 2022
Trwają zapisy na szkolenie

Lokalizacja:

Zdalne, Warszawa, Wrocław

Trener:

Trainer imageMatt Harasymczuk

Cena:

4450 PLN netto+23% VAT

O szkoleniu Python zaawansowany

W cenie otrzymasz:

 • Materiały szkoleniowe
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • W przypadku szkolenia w trybie stacjonarnym zapewnimy Ci również lunch oraz sprzęt niezbędny do nauki

Dla kogo?

 • Średnio zaawansowani i zaawansowani programiści, posługujący się językiem Python
 • Architekci rozwiązań aplikacyjnych w języku Python

Wymagania

 • Umiejętność programowania w języku Python oraz znajomości podstawowych struktur danych
 • Znajomość koncepcji programowania obiektowego
 • Umiejętność posługiwania się wybranym środowiskiem IDE, dedykowanym dla języka Python
 • Ogólna znajomość biblioteki standardowej dla języka Python

Zalety

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, którzy na co dzień stosują prezentowane techniki i narzędzia
 • Na zajęciach stosowane są otwarte rozwiązania
 • Szkolenie porusza zagadnienia związane z tworzeniem i rozwijaniem aplikacji, z użyciem biblioteki standardowej oraz szkieletów aplikacyjnych (ang. framework)
 • W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są przykłady zbliżone do rzeczywistych zastosowań i promowane są praktyki tworzenia łatwego w utrzymaniu kodu
 • Praktyka przed teorią - wszystkie szkolenia technologiczne prowadzone są w formie warsztatowej. Konieczna teoria jest wyjaśniana na przykładzie praktycznych zadań
 • Konkretne umiejętności - w ramach każdego szkolenia rozwijamy praktyczne umiejętności związane z daną technologią i tematyką
 • Nauka z praktykami - wszyscy trenerzy na co dzień pracują w projektach, gwarantuje to dostęp do eksperckiej wiedzy i praktycznego know-how

Cele szkolenia

 • Kształcenie umiejętności i rozwijanie wiedzy dotyczącej zaawansowanego programowania w języku Python
 • Konsolidacja wiedzy i uzupełnienie braków w kompetencjach w zakresie szkolenia
 • Pogłębienie znajomości mechanizmów i idiomów języka Python
 • Nauka refaktoryzacji i pracy z debuggerem w środowisku IDE

Program

Generatory

 • Wbudowane generatory
 • Wyrażenia generatorowe
 • Funkcje generatorowe
 • Introspecja
 • Yield i Yield-From
 • Moduł Itertools

Paradygmat funkcyjny

 • Lambda
 • Zakresy funkcji
 • Czyste funkcje
 • Rekurencja
 • Mutowalne i niemutowalne struktury danych
 • Funkcje wyższego poziomu i przejrzystość referencyjna
 • Przestrzenie nazewnicze i atrybuty funkcji
 • Callable
 • Domknięcia (closure)
 • Moduł Functools

Dekoratory

 • Rodzaje dekoratorów i przykłady zastosowania
 • Dekoratory funkcji, klas, metod
 • Dekoratory z wrapperami funkcyjnymi i klasowymi
 • Dekoratory z argumentami i bez
 • Dekoratory w bibliotece standardowej

Paradygmat obiektowy

 • Mutowalne i niemutowalne argumenty
 • Statyczne i dynamiczne atrybuty
 • Modyfikatory dostępu
 • Dziedziczenie, kompozycja i klasy domieszkowe (mixin)
 • Kolejność rozwiązywania metod (MRO) i super()
 • Polimorfizm
 • Mapowanie Obiektowo Relacyjne
 • Interfejsy i klasy abstrakcyjne
 • Metody statyczne i klasowe
 • Porównywanie wartości i tożsamości obiektów
 • Slots
 • Konstruktor i fabryki obiektów - `__new__` vs `__init__`
 • Metaklasy

Zagadnienia wydajnościowe i optymalizacja

 • Optymalizacja, profiling i microbenchmarking
 • Alternatywne kompilatory, interpretery i moduły
 • Wydajność wbudowanych struktury i typów danych

Współbieżność

 • Modele współbieżności
 • Kolejki
 • Komunikacja międzyprocesowa i międzywątkowa
 • Mechanizmy blokujące
 • Wprowadzenie do programowania wielowątkowego
 • Wprowadzenie do programowania wieloprocesowego
 • Wprowadzenie do programowania asynchronicznego

Dobre praktyki i jakość oprogramowania

 • Wykorzystanie debuggera w IDE
 • Refactoring
 • Techniki pracy z legacy code

Podobne szkolenia